Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Достатність капіталу КБ


Категорія: Банківська справаФедеральне агентство з освіти САМАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ФІЛІЯ у м. ТОЛЬЯТТИ
вул. Тополина 18 (тел. 38-50-50)
СТУДЕНТ ВОЗЛІКОВА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
ФОРМА НАВЧАННЯ ЗАОЧНА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
КУРС 5 ГРУПА Ф - 553
ПРЕДМЕТ БАНКІВСЬКА СПРАВА
Курсова робота
По темі: «Достатність капіталу КБ»
Дата отримання роботи деканатом - ____________________________________________
Дата отримання роботи викладачем - _______________________________________
Дата повернення роботи в деканат - __________________________________________
Оцінка роботи - ___________________________________________________
Викладач Воропанов Сергій Олексійович
м. Тольятті Зміст Зміст 3 Вступ 4 Глава 1. Теоретичний аспект достатності капіталу комерційних банків 6 1.1. Структура капіталу Комерційного Банку 6 1.2. Власні кошти (капітал) Комерційного Банку 8 Глава 2. Розрахунок достатності капіталу на прикладі ЗАТ «Банк Російський Стандарт» 17 Глава 3. Аналіз капіталу російського банківського сектора і заходи підвищення достатності капіталу 20 Висновок 33 Список літератури 36
Введення Проблема визначення достатності капіталу банку протягом тривалого часу є предметом наукового дослідження і суперечок між банками і регулюючими органами. Банки воліють обходитися мінімумом капіталу, щоб підняти показники прибутковості та зростання активів; банківські контролери вимагають великого капіталу для зниження ризику банкрутства. Одночасно висловлюється думка, що банкрутства викликані поганим управлінням, що добре керовані банки можуть існувати і з низькими нормами капіталу. Термін "достатність капіталу" відображає загальну оцінку надійності банку, ступінь його схильності ризику. Трактування капіталу як "буфера" проти збитків обумовлює зворотну залежність між величиною капіталу і схильність банку до ризиків. Звідси випливає основний принцип достатності: розмір власного капіталу повинен відповідати розміру активів з урахуванням ступеня їх ризику. Разом з тим комерційні банки завжди враховують у своїй роботі, що надмірна "капіталізація" банку, випуск зайвої кількості акцій порівняно з оптимальною потребою у власних коштах, теж не є благом. Вона негативно впливає на результати діяльності банку. Мобілізація грошових ресурсів шляхом випуску акцій - дорогий і часто небажаний для банку спосіб фінансування порівняно з залученням сторонніх коштів. Тому керівники банків, з одного боку, і органи нагляду за банками - з іншого, прагнуть знайти оптимальне співвідношення між величиною капіталу та іншими параметрами діяльності комерційного банку. Зниження частка капіталу в ресурсах банку зазнає критики. Йдеться про нерозмірної відповідальності банку і його вкладників (або держави - за системи страхування депозитів). Міра відповідальності банку обмежується його капіталом, а вкладники та інші кредитори ризикують набагато більшим обсягом коштів, довірених банку. Також існує ряд факторів, що обумовлюють вимоги щодо збільшення банківського капіталу: а) ринкова вартість банківських активів більш мінлива, ніж у промислових підприємств, - змінюється зі зміною процентних ставок, з погіршенням кредитоспроможності позичальників; б) банк більше покладається на непостійні джерела короткострокової заборгованості, багато з яких можна вилучати за вимогою. Тому будь-яка подія політичної або економічної життя може спровокувати масовий відтік ресурсів банку. Відомо, що на рубежі століть відношення капіталу до активів становило в середньому по банках 20%, а сьогодні воно наближається лише до 8%. Тобто ризик платоспроможності банківської системи з часом збільшився, тому що якість активів не покращився настільки, щоб компенсувати меншу частку капіталу. Таким чином, представляється актуальною для дослідження проблема розробки алгоритму розрахунку достатності капіталу російським банком. Таким чином, зазначена актуальність і недостатня комплексна пропрацьованість розглянутої проблеми зумовили вибір теми роботи, визначили об'єкт і предмет цього дослідження, дозволили сформулювати цілі і завдання. Метою дослідження є розгляд питання розрахунку показника достатності капіталу російського банку в теоретичному аспекті і на прикладі конкретного банку. Для реалізації поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання: - проаналізувати теоретичні підходи опублікованих досліджень з питань методології розрахунку капіталу та оцінки його достатності; - окреслити перспективи розв...


Сторінка 1 из 12 | Наступна сторінка

Правий куточок