Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Фінансовий результат страхової діяльності 2


Категорія: Банківська справаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(РГТЕУ)

ОМСЬКИЙ ІНСТИТУТ (ФІЛІЯ)

Кафедра «Фінанси і кредит»

Контрольна робота

реєстраційний номер
_________________

(Заповнює фахівець з навчально-методичної роботи навчального відділу)

Тема: Фінансовий результат страхової діяльності

варіант № 1

з дисципліни «Страхування»

студентки Бісікеевой Саніі Ромазановни 3 курсу заочно скороченої форми навчання

за спеціальністю 080105 «Фінанси і кредит»

номер залікової книжки Ф-08-110

Рецензент: Шевченко Ольга Юріївна, доцент

_______________________________ «____» ________________2011 Р.

  (Підпис)

Контрольна робота (зарахована/не зараховано)

__________________________

(Підпис)

Омськ - 2011

Зміст

Введення

3

1. Класифікація та склад доходів страхової компанії

4

2. Класифікація та склад витрат страхової компанії

8

3. Порядок формування прибутку страхової компанії

12

4. Загальна характеристика фінансової стійкості страхової компанії

13

5. Загальна характеристика платоспроможності страхової компанії

16

Висновок

18

Практична частина

19

Бібліографічний список

22


Введення

Страхування - система страхового захисту від можливого настання різного роду ризиків. Воно являє собою спосіб відшкодування страховиком збитків постраждалим шляхом їх розподілу між усіма страхувальниками. Страховик формує за рахунок страхових внесків всієї сукупності страхувальників страховий фонд, кошти якого при настанні страхових подій направляє на страхові виплати. Звідси, страховик є лише посередником у цій системі відносин, причому на відповідальності якого тривалий період часу знаходяться великі суми грошових коштів. Тому є дуже важливим забезпечення його фінансової стійкості і платоспроможності.

  Страхування в розвиненій ринковій економіці виконує роль економічного стабілізатора, механізму захисту від випадкових втрат. Страхування може застосовуватися для організації страхового захисту різних галузей народного господарства, фінансового забезпечення безперервності виробничого процесу в умовах різних надзвичайних подій, а також для збереження рівня добробуту громадян. Крім того, страхування включено в сферу фінансово-кредитних відносин, і отже, має здатність саме надавати регулюючий вплив на відтворювальний процес.

Це питання набуває найбільшу актуальність в сучасних російських умовах. Переважна кількість страховиків не має достатнього досвіду роботи, відсутня достовірна статистика, тому більшість прийнятих на страхування ризиків в потрібному ступені не вивчені.
1. Класифікація та склад доходів страхової компанії

Економіка страхової організації, як і будь-який інший підприємницької структури, будується на принципах порівняння в грошовій формі доходів від страхової діяльності та витрат, пов'язаних з її здійсненням. Соизмерение доходів і витрат дозволяє оцінити ефективність роботи страхової організації.

Позитивна різниця між доходами та витратами показує прибуток, яка є основою гарантованого виконання зобов'язань перед страхувальниками та іншими контрагентами і для сталого розвитку страхової організації.

Теоретично поняття доходу розглядається з наступних позицій. У широкому сенсі доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страхової та іншої, не забороненої ...


Сторінка 1 из 11 | Наступна сторінка

Правий куточок