Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Аналіз собоственних і залучених коштів комерційного банку


Категорія: Банківська справаВ якості власних коштів (капіталу) банку виступають елементи, здатні служити підстраховуванням на випадок непередбачених збитків. Це в першу чергу статутний капітал, резервні фонди, нерозподілений прибуток та інші власні джерела, що утворюють капітал першого рівня, або основний капітал, а також елементи капіталу другого рівня, або додаткового капіталу, які мають менш постійний характер, але також можуть бути використані для покриття непередбачених збитків (частина резерву на можливі втрати по позиках та ін.) Серед залучених коштів за способом їх акумуляції виділяють депозити та інші залучені кошти. Депозити - це грошові кошти юридичних та фізичних осіб, залучені в результаті проведення банком операцій з відкриття та ведення рахунків клієнтів, прийому вкладів (депозитів), випуску власних цінних паперів у вигляді боргових зобов'язань (депозитних і ощадних сертифікатів, векселів, облігацій). Інші залучені кошти носять характер позик, так як купуються банком за його власною ініціативою, в основному на міжбанківському ринку (рідше у Національного Банку РК).
Структура ресурсів конкретного комерційного банку за своїм якісним і кількісним складом може істотно відрізнятися від структури ресурсів як інших комерційних банків, так і від сформованої в цілому по регіону. Це залежить від багатьох факторів, наприклад таких, як період функціонування банку, величина його статутного капіталу, особливості діяльності банку, склад операцій, передбачених банківською ліцензією, кількість і якість клієнтури, політика банку в області кредитування, участь на фінансових ринках і, нарешті, стан самого ринку банківських ресурсів.
Специфіка ресурсної бази комерційних банків полягає в тому, що її основну частину складають залучені кошти. З них основну частку формують депозити, а меншу - інші залучені кошти (позикові кошти). Депозити за економічним змістом можна розділити на такі групи: депозити до запитання, строкові депозити, депозити фізичних осіб, цінні папери.
Найбільшу частку вільних грошових коштів на рахунках мають недержавні підприємства, хоча для банку більш вигідними є поточні та бюджетні рахунки, рахунки спецфондів, оскільки характер руху коштів по них (суми, строки, періодичність надходження грошей та здійснення платежів) може бути заздалегідь відомий банку. Власники бюджетних і поточних рахунків через свого статусу не претендують на кредити комерційних банків, що дозволяє останнім використати ці кошти в активних операціях за своїм розсудом. Вельми привабливими є операції, пов'язані з касовим виконанням бюджету, так як вони пов'язані з акумуляцією на банківських рахунках грошових коштів у великих розмірах. Проте в даний час можливості комерційних банків у цьому напрямку обмежені через звуження кола обслуговування бюджетної клієнтури.
Депозити до запитання призначені для поточних розрахунків (зберігання). Ініціатива відкриття таких рахунків виходить від самих клієнтів у зв'язку з потребою проводити розрахунки, здійснювати платежі та отримувати грошові кошти в своє розпорядження за посередництва банків. Депозити до запитання вважаються рухомим ресурсом банків. Власники рахунків можуть в будь-який момент вилучити кошти. У зв'язку з цим банки виплачують власникам рахунків найнижчий відсоток або взагалі нічого не платять. Однак, незважаючи на мобільність депозитів до запитання, в середньому по комерційним банкам вони виступають стабільним ресурсом. Звідси банки, зацікавлені в клієнтах, особливо фінансово стійких, мають постійно на рахунках грошові кошти, прагнуть залучити підприємства шляхом надання додаткових послуг власникам рахунків та підвищення якості обслуговування. Строкові депозити - це грошові кошти юридичних осіб, внесення на визначені договорами терміни. При цьому фіксований термін може бути різним: по депозитах банків - від одного дня і вище, а за іншими депозитами - від 30 днів і вище. Відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в банках строкові депозити класифікуються за такими термінами: до 30 днів (по депозитах банків); 31 - 90дней; 91 - 180дней; 181 день-1 рік; 1 - 3 роки; понад 3 років. У зв'язку з незатребуваністю деяких термінових депозитів виділяються депозити з вичерпаним терміном обігу. Поширення розрахунків пластиковими картами зажадало виділення депозитів, службовців забезпеченням для цього виду розрахунків. Суми строкових депозитів повинні бути незмінні протягом обумовленого терміну, хоча практикуються строкові вклади з додатковим вн...


Сторінка 1 из 2 | Наступна сторінка

Правий куточок