Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Управління пасивами банку


Категорія: Банківська справаЗміст. Введение…………………………………….…………………………………………3 Глава I.Теоретіческіе аспекти управління пасивами ................................. 5 1.1.Состав капіталу банку ...................................................................... 5 1.2 . Методи оцінки капіталу ................................................................. 15 1.3.Управленіе власним капіталом банку .......................................... 16 1.4 Управління залученими ресурсами банку ....................................... 22 Глава II.Аналіз фінансового стану ВАТ АКБ «Актив банк» .................. 27 2.1.Краткая характеристика ВАТ АКБ «Актив банк» ......... ......................... 27 2.1.Аналіз доходів і витрат банку ...................................................... 28 2.2.Аналіз ліквідності банку ..................... .......................................... 33 2.3.Аналіз пасивів банку .................................................................... 36 2.4.Рекомендаціі щодо підвищення ефективності управління пасивами ........ 37 Заключение…………………………………………………………………………...39 Список використаної літератури .......................................................... 42 Приложение…………………………………………………………………………..44
Введення. Розвиток банківської діяльності є одним з основних проблем сучасного економічного розвитку суспільства. В даний час все частіше увагу світової громадськості привертають питання банківської справи, зокрема пов'язані з капіталом банку. Саме від величини і структури капіталу банку значною мірою залежать фінансові результати діяльності банку, а також можливості банку щодо збільшення спектру надаваних клієнтам послуг банку. Здійснення жорсткого нагляду за дотриманням достатності капіталу для покриття банківських ризиків дозволяє зберегти банківську систему в цілому, забезпечити її рентабельність, надійність і стабільність. Операції з формування банківських ресурсів мають найважливіше зна-чення в банківській діяльності. Пасиви в чому визначають можливості і масштаби активних операцій, які забезпечують отримання доходів банку. Стабільність пасивів, їх величина і структура служать найважливішими чинниками надійності банку. Ціна отриманих пасивів в значній мірі впливає на розмір банківського прибутку.
Банківські пасиви поділяються на дві групи: власний капітал та зобов'язання банку. Управління пасивами є невід'ємним аспектом у діяльності банку і націлено на досягнення і підтримку їх достатності, що передбачає формування певної величини власних коштів і зобов'язань, необхідних для забезпечення адекватної бази зростання при розширенні обсягів проведених банком операцій, при освоєнні нових видів банківських продуктів, нових ринків. Мета курсової роботи-вивчення теоретичних і практичних аспектів управління пасивами банку. Об'єктом дослідження-ВАТ АКБ «Актив банк» Предмет дослідження-пасиви банку. Завданнями курсової роботи є: 1) розглянути склад пасивів банку. 2) розглянути основні методи оцінки капіталу банку 3) розглянути процес управління власним капіталам банку 4) вивчити методи та інструменти управління залученими капіталом банку 5) провести аналіз доходів, витрат банку. 6) провести аналіз ліквідності банку.
Глава I.Теоретіческіе аспекти управління пасивами банку 1.1.Состав капіталу банку Банківські ресурси утворюються в результаті проведення банками пасивних операцій. До банківських ресурсів відносяться власні кошти банків, позикові та залучені кошти. Специфіка діяльності банку полягає в тому, що його ресурси переважною частиною формуються не за рахунок власних коштів, а за рахунок залучених. Залучені кошти складають близько 70 - 80% всіх банківських ресурсів, на частку власних коштів банків припадає близько 20 - 30%. Власний капітал комерційного банку становить основу його діяльності і є важливим джерелом фінансових ресурсів. Він покликаний підтримувати довіру клієнтів до банку і переконувати кредиторів у його фінансової стійкості. Капітал має бути досить великий для забезпечення впевненості позичальників у тому, що банк здатний задовольняти їхні потреби в кредитах і при несприятливо складаються умовах економічного розвитку народного господарства. У свою чергу, довіра вкладників і кредиторів до банків зміцнює стабільність і надійність всієї банківської системи країни. Ці причини зумовили посилену увагу державних і міжнародних наглядових органів до величині та структурі власного капіталу банку, а показник достатності капіталу був віднесений до числа найважливіших...


Сторінка 1 из 15 | Наступна сторінка

Правий куточок