Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Банківська система 3


Категорія: Банківська справаКурсова робота З дисципліни: Гроші, кредит, банки
На тему: «Банківська система»
2008 Зміст
Введення 1. Поняття банку 1.1. Характеристика банку як елемента банківської системи 1.2. Центральний банк Російської Федерації 1.2.1 Операції центрального банку 1.3. Комерційний банк 1.3.1. Принципи діяльності комерційних банків 1.3.2. Організаційна структура комерційного банку 1.4. Взаємовідносини Центрального банку Російської Федерації з комерційними банками 2. Структура банківської системи 2.1. Елементи банківської системи та типи банків 2.2. Розвиток банківської системи 3. Функції банків. Їх роль в економіці 3.1. Цілі і функції Центрального банку Росії 3.2. Функції комерційних банків 3.3. Роль банків у регулюванні економіки Висновок Список літератури
Введення
Становлення і функціонування банківської системи грає одну з головних ролей в процесі економічних перетворень в Росії. У руках банків перебувають найважливіші важелі впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу та багато інших сфер економіки. У Росії сталася ломка всієї старої економічної системи і перехід до системи ринкової економіки. Функціонування кредитної системи, організація фінансово - кредитного обслуговування підприємств, організацій та населення відіграють виключно важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування кредитно - фінансового механізму залежать не тільки своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому. У зв'язку з вищесказаним можна вважати тему написання цієї курсової роботи «Банківська система» досить актуальною в даний час. Основною метою написання курсової роботи є: вивчення структури і функції банків, їх ролі в економіці країни. Для досягнення поставленої мети в цій роботі необхідно вирішити наступні завдання: розглянути банк як елемент банківської системи; вивчити операції Центрального банку Росії розглянути принципи діяльності комерційних банків; розглянути структуру банківської системи; визначити функції банків і їх роль в економіці країни. Теоретико-методичною основою в курсовій роботі з'явилися праці авторів: Лаврушина О. І., Симоненко Н. Н., Симоненко В. Н., Іванової С. П., Жарковський Є. П., Арендс І. О. та ін, були опрацьовані навчальні посібники, статті в періодичних виданнях та нормативні акти. Поняття банку
Характеристика банку як елемента банківської системи
Банки є потужною продуктивною силою, їх діяльність безпосередньо пов'язана з економікою, забезпеченням безперервності і прискоренням виробництва, примноженням багатства суспільства. Багато чого при цьому залежить від організації банківської справи, тобто від технології банківських операцій, «залізних» правил ведення банківської господарства, що дозволяють підвищувати ефективність і банківської діяльності, і економіки в цілому [4]. Банк - автономне, незалежне, комерційне підприємство. У нього, як у будь-якого підприємства, є свій продукт. Продуктом банку є, перш за все, формування платіжних коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, гарантій, поручительств, консультацій, управління майном. Діяльність банку носить продуктивний характер. В умовах ринку банки - ключова ланка, що живить народне господарство додатковими грошовими ресурсами; вони перерозподіляють грошові ресурси з області їх надмірності в область їх дефіциту. Сучасні банки не лише торгують грошима, але одночасно є аналітиками ринку. За своїм розташуванням банки виявляються ближче всього до бізнесу, його потребам, мінливої ??кон'юнктури. Таким чином, ринок неминуче висуває банк в число основних, ключових елементів економічного регулювання. Банк - кредитно-фінансова організація, яка зосереджує тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик, позичок), здійснює посередництво у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей [6]. Банк як специфічне підприємство виробляє продукт, істотно відрізняється від продукту сфери матеріального виробництва, він виробляє товар особливого роду у вигляді грошей, платіжних засобів. Крім даного продукту банки надають послуги, переважно грошового характеру. Основний продукт банку в сфері послуг - кредит. Банківський кредит надається не як якась сума грошей, а як капітал: позикові кошти маю...


Сторінка 1 из 10 | Наступна сторінка

Правий куточок