Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Тест по Страхуванню


Категорія: Банківська справаПідсумковий тест з курсу "Страхування" У підсумковому тесті Вам слід вибрати вірні на Ваш погляд варіанти відповідей (жодного, один, два, ...)
Питання 1: Об'єктами страхування відповідальності є: матеріальні цінності; потенційно можливі втрати доходів страхувальників; обов'язки страхувальника відшкодувати матеріальний збиток або інший збиток, якщо він був нанесений третім особам; життя, здоров'я, працездатність громадян. Об'єктом страхування відповідальності є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його обов'язком в порядку, встановленому цивільним законодавством Російської Федерації відшкодувати збитки, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну (виплатити страхове відшкодування) третіх осіб, завдані їм Питання 2: Власне утримання ризику - це : залишення на власне утримання певної квоти відповідальності; залишення на власне утримання всієї відповідальності за будь-якого договору. Власне утримання, або ліміт відповідальності - страхова сума, в межах якої страховик залишає на своїй відповідальності повністю або частково прийняті ризики, а весь надлишок понад цієї суми передає у перестрахування. Питання 3: Інвестиційний дохід у тарифній політиці забезпечує: зниження тарифної ставки; підвищення частки нетто-ставки; зниження частки навантаження в тарифі; застосування пільг. Принципи тарифної політики в страхуванні Принципи тарифної політики у страхуванні -
- еквівалентність нетто-платежів і виплат страхового відшкодування;
- доступність страхових тарифів;
- стабільність розмірів страхових тарифів;
- прагнення до розширення обсягу страхової відповідальності;
- забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій.
Питання 4: Виплата збитку при страхуванні професійної відповідальності провадиться по: вимогу потерпілого; згодою сторін (потерпілого, страхувальника і страховика); рішенням суду.
Питання 5: Страховими ризиками при невиконанні зобов'язань є: банкрутство; відсутність коштів на розрахунковому рахунку; спрямування коштів на виплату премій працівникам; видача позики працівникам. Страховим ризиком є ??повна або часткова втрата доходу або додаткові витрати, викликані подіями: Зупинка, скорочення обсягу виробництва контрагента в результаті пожежі, аварії, вибуху, стихійних лих Банкрутство контрагента, викликане обставинами непереборної сили (пожежа, стихійні лиха тощо) Надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, а також стихійні лиха під час і в місці виконання контрагентом своїх зобов'язань.
Питання 6: Товаровиробник своїх працівників страхує від нещасного випадку за рахунок: прибутку; з віднесенням витрат на собівартість.
Питання 7: До принципів обов'язкового страхування відноситься: суцільний охоплення; вибірковий охоплення; безстроковість; страхове забезпечення за бажанням страхувальника. До основних принципів обов'язкового соціального страхування належать: стійкість обов'язкового соціального страхування, підтримувана на основі еквівалентності страхового забезпечення і страхових внесків; загальний обов'язковий характер соціального страхування, доступність для застрахованих осіб реалізації страхових гарантій; державна гарантія дотримання прав застрахованих осіб на захист від соціальних страхових ризиків і виконання зобов'язань по обов'язковому соціальному страхуванню незалежно від фінансового стану страховика; державне регулювання системи обов'язкового соціального страхування; паритетність участі представників суб'єкта обов'язкового соціального страхування в органах керування системи обов'язкового соціального страхування; обов'язковість сплати страхувальниками страхових внесків до бюджетів фондів конкретних видів обов'язкового соціального страхування; відповідальність за цільове використання коштів обов'язкового соціального страхування; забезпечення нагляду і громадського контролю; автономність фінансової системи обов'язкового соціального страхування.
Питання 8: "Зелена карта" - це поліс, використовуваний: при поїздках по країнах СНД; при поїздках в далеке зарубіжжя; при поїздках до країн Європейського союзу. У яких країнах діє система Зелена карта? Австрія, Албанія, Андорра, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Іран, Ірак, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Македонія, Нідер...


Сторінка 1 из 6 | Наступна сторінка

Правий куточок