Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Техніка валютних операцій. Кореспондентські відносини між банками


Категорія: Банківська справаФедеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої професійної освіти Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Філія в м. Уфа
Контрольна робота з дисципліни: Техніка Валютних операцій ВАРІАНТ 7
Виконав: студент Дубкова Є.П. група 16 ФБД (день) залікова книжка № 06ффд41627 факультет фінансово-кредитний Науковий керівник: Викладач Порозове І.А.
Уфа-2010 Зміст
1. Кореспондентські відносини між банками 4 1.1 Кореспондентські відносини між банками: форми, методи і умови вчинення міжбанківських операцій 4 1.2 Відбитки операцій при здійсненні розрахунків через кореспондентські рахунки "ЛОРО" і "НОСТРО" 7 Лютого. Поняття резидента і нерезидента валютних операцій 10 березня. Завдання 16 Список використаної літератури 18 січня. Кореспондентські відносини між банками 1.1 Кореспондентські відносини між банками: форми, методи і умови вчинення міжбанківських операцій Однією з організації основ міжнародних валютних операцій і, зокрема, міжнародних розрахунків є кореспондентські рахунки російських банків в іноземних банках. Кореспондентські відносини - традиційна форма банківських зв'язків, використовувана в основному при обслуговуванні зовнішньої торгівлі і включає в себе сукупність всіх можливих форм співпраці між банками. Встановлення кореспондентських відносин між двома банками передбачає укладання кореспондентської угоди, що у свою чергу означає, що банки, обмінявшись контрольними документами (альбомами зразків підписів осіб, уповноважених підписувати банківську документацію і ключем для ідентифікації телеграфного листування), виконують різні операції за дорученням один одного в межах встановлених один одному лімітів на проведення тих чи інших операцій. Кореспондентське угода містить в собі всі умови і порядки на підставі яких будуть будуватися взаємини банків. У рамках кореспондентської угоди проводяться акцепти тратт, акредитивні операції, виплата переказів, видача гарантій інкасування документів і т.п. Для зручності розрахунків банки-кореспонденти відкривають один одному кореспондентські рахунки в різних валютах. Для торгових партнерів наявність кореспондентських відносин між банками експортера і імпортера має велике значення, оскільки дозволяє здійснювати без затримок міжнародні розрахунки і уникати включення в них третіх банків (і тим самим уникати додаткових витрат). [1] Таким чином, поняття "кореспондентські відносини" в даний час вийшло за традиційні рамки тільки домовленості між банками про порядок здійснення взаємних операцій і поширилося практично на всі сфери банківської діяльності, включаючи широкий комплекс міжбанківських взаємовідносин, роботу з удосконалення практики міжнародних розрахунків, якість банківського обслуговування клієнтури. Під кореспондентськими відносинами в їх сучасному виразі слід розуміти відносини, що опосередковують проведення між банками взаємних операцій, які вони здійснюють за дорученням своїх клієнтів і від власного імені. Поняття "кореспондентські відносини" включає форми, методи і умови здійснення операцій, порядок їх проведення. Предметом кореспондентських відносин є відносини між двома банками, які полягають в виконанні різних операцій за дорученням один одного відповідно до підписаних угод і договорами. Встановлення кореспондентських відносин між двома банками передбачає укладання кореспондентської угоди про способи взаємних розрахунків. Міжбанківське угоду про встановлення кореспондентських відносин містить такі розділи: предмет угоди, зобов'язання сторін, відповідальність сторін,. Форс-мажорні обставини, вирішення спорів, терміни дії угоди визначаються види відкриваються рахунків, порядок їх ведення та режими використання. Банк здійснює операції за цими рахунками відповідно до розпоряджень кореспондента в межах залишку коштів на рахунку. Він не несе відповідальності за невиконання доручень кореспондента, якщо сума доручень перевищує залишок коштів на рахунку. В угоді обмовляється, в яких валютах будуть відкриті кореспондентські рахунки. Угода може бути розірвана за бажанням однієї із сторін не менш ніж за один місяць до припинення дії зобов'язань, прийнятих сторонами угоди. [11, c.205] Після підписання міжбанківської угоди про встановлення кореспондентських відносин відкривається кореспондентський рахунок в банку-кореспонденті, про що повідомляється в повідомленні. Кореспондентські відносини вважаються встановленими після того, як банки обмінюються альбомами зразків підписів осіб, уповноваженими під...


Сторінка 1 из 6 | Наступна сторінка

Правий куточок