Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Методологічні основи інвестування, економічна сутність і форми


Категорія: Банківська справаКонспект лекцій з предмету:
«Інвестування»
Методологічні основи інвестування, економічна сутність і форми.
1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності. 2. Форми інвестицій. 3. Інвестиційний процес і його стадії. 4. Інвестиційний ринок. Інфраструктура ринку інвестиційних товарів. 5. Правове та макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності.
1. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності. У 90-ті роки з початком трансформації економіки в економічну літературу і господарську практику ввійшло поняття інвестицій. Спочатку воно сприймалося як синонім поняття капітальне вкладення, однак, у світовій практиці поняття інвестицій є набагато ширшим. У деяких країнах, зокрема в США, інвестиції ототожнюють з купівлею цінних паперів або зберіганням грошей у банку. У законі України «Про інвестиційну діяльність» інвестиційними називаються всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Згідно закону України «Про інвестиційну діяльність» до майнових і інтелектуальних цінностей відносять: гроші, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно; майнові права випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних навичок, виробничого досвіду, але незапатентовані (ноу-хау); права користування землею та інші цінності. У західній літературі при характеристиці інвестицій головний акцент робиться на прагненні до підвищення ринкової вартості підприємств (наприклад, лауреат нобелівської премії Шарп вважає, що в найбільш широкому розумінні інвестиції означають розлучитися з грошима сьогодні, щоб отримати велику суму в майбутньому). Інвестиційна діяльність в законі «Про інвестиційну діяльність» визначається як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
2. Форми інвестицій. Форми інвестицій різноманітні, а їх класифікація залежить від використовуваного критерію. З погляду зв'язку з національним доходом (як з джерелом інвестування) виділяють валові і чисті інвестиції.
Залежно від джерел фінансування інвестиції можуть бути за рахунок власних, позикових і залучених коштів.
За формами власності: державні; колективні; приватні.
У регіональному аспекті інвестиції поділяються на: внутрішні, іноземні, зарубіжні.
Залежно від термінів: довгострокові, середньострокові, короткострокові.
Найважливішим діленням інвестицій за формами є розподіл інвестицій на фінансові та реальні.
В останні роки в економічній літературі виділяють: інноваційні та інтелектуальні інвестиції.
3. Інвестиційний процес і його стадії. Об'єктивною основою інвестиційної діяльності є інвестиційний процес, який реалізується протягом часу здійснення інвестицій і визначається як комплекс заходів від моменту прийняття рішень до виходу на проектні показники і окупність вкладень. Різноманітність інвестиційних циклів, їх взаємодія зумовили широке використання і в науці і на практиці інвестиційного процесу, що прийнято пов'язувати з організацією та реалізацією інвестиційних проектів.
Інвестиційні проекти мають кілька стадій: 1) Мотивація інвестиційної діяльності; 2) Обгрунтування діяльності інвестицій; 3) Фінансування інвестицій; 4) Освоєння інвестицій; 5) Введення об'єкта в дію; 6) Інвестування оновлення та розвитку виробництва.
Інвестиційний процес потребує поглибленого дослідження та його результативність, масштабність пов'язані з інвестиційним кліматом держави.
4 . Інвестиційний ринок. Інфраструктура ринку інвестиційних товарів. У широкому розумінні інвестиційний ринок - це сукупність попиту та пропозиції на інвестиційні продукти, механізм взаємодії учасників (інвесторів, емітентів (продавців), посередників).
На інвестиційному ринку присутні: попит та пропозиція; конкуренція; ціна.
Вивчення інвестиційного ринку передбачає наступні етапи: 1) Вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. 2) Вивчення привабливості галузей (підгалузей). 3) Вивчення привабливості регіонів. 4) Вивчення привабливості окремих компаній і фірм.
Існує багато різних класифікацій ринку, загальний підхід відсутній. Інвестиційний ринок - це система, яка включає в себе: 1) суб'єкти (інвестори, підрядники, проектні організації), 2) об...


Сторінка 1 из 10 | Наступна сторінка

Правий куточок