Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Цілі і завдання БЖД як навчальної дисципліни


Категорія: Безпека життєдіяльностіОсновна мета курсу «Безпека життєдіяльності» - озброїти випускника ВНЗ теоретичними знаннями і практичними навичками в галузі безпеки в усіх сферах його діяльності, розглядаючи при цьому отримана освіта як елемент общетехнической культури фахівця і базис технологій досягнення соціально обгрунтованого рівня безпеки. Досягнення поставленої мети в процесі навчання базується на рішенні наступного ряду задач: - руйнування сформованого в суспільстві стереотипу філософсько-зневажливого ставлення до питань безпеки; - формування пріоритетів здоров'я і прийнятного рівня безпеки людини перед всіма іншими уявними цінностями життєвого благополуччя; - освоєння методик ідентифікації небезпек на основі системного аналізу процесів взаємодії в системах "Людина - Машина - Навколишнє середовище" з урахуванням психо-фізіологічних особливостей життєдіяльності; - формування обгрунтованих підходів до проектування нової техніки і технологічних процесів, а також до прийняття управлінських рішень з урахуванням сучасних вимог екології та безпеки; - оволодіння методологією прогнозування та прийняття грамотних рішень в умовах надзвичайних ситуацій. Місце БЖД в системі знань про безпеку людини БЖД як наукова та навчальна дисципліна знаходиться на стадії становлення. Відпрацьовуються її концептуальні положення, структура і зміст. На наш погляд найбільш раціональний підхід, який в рамках єдиного курсу на основі загальних концептуальних теоретичних положень безпеки діяльності людини об'єднує знання в області «Охорони праці», «Охорони навколишнього середовища» та «Цивільної оборони», тобто на основі спільних науково- методичних підходів, розглядає питання безпеки в різних ситуативних умовах. Аргументами на користь введення єдиного курсу є наступне: - єдиним залишається об'єкт дослідження - здоров'я людини, що є основним багатством суспільства, якому байдуже в результаті чого втрачено здоров'я: на виробництві, внаслідок екологічних катастроф або в результаті їх сукупного впливу; - в основі курсу БЖД лежать загальні поняття небезпечних і шкідливих факторів, що мають єдину класифікацію і природу впливу на людину у всіх сферах його діяльності; - єдиний курс має великі методичні можливості для проблемного підходу до навчання, дозволяє підняти науковість і престижність предмета, дає більш глибокі світоглядні поняття. БЖД є інтегральною навчальною дисципліною, що спирається на знання в області екології, фізики, хімії, математики, низки технічних дисциплін (теорія машин і механізмів, теорія міцності і надійності, технологія виробництв), фізіології та психології людини, токсикології та гігієни, соціології та економіки. Структура курсу БЖД може бути різною, проте з урахуванням прийнятності накопиченого досвіду викладання у ВНЗ дисциплін, пов'язаних з безпекою людини, доцільно представити її у вигляді чотирьох основних блоків (розділів): 1) теоретичні основи та методологія безпеки діяльності людини; 2) виробнича (технологічна ) безпека; 3) екологічна безпека; 4) безпека в надзвичайних ситуаціях. Враховуючи, що деякі фактори впливу на людину з боку середовища проживання можуть виявлятися в різних сферах, доцільно розглядати їх у тих розділах, для яких вони найбільш характерні. Так, наприклад, іонізуючі випромінювання будуть розглянуті в розділі «Безпека у надзвичайних ситуаціях», а шум - у розділі «Технологічна безпека», хоча обидва із зазначених факторів визначають і екологічну безпеку. Загальна структура курсу і його зв'язок з навчальними дисциплінами представлена ??на рис.1. Список літератури
Правий куточок