Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Основні поняття, терміни, визначення БЖД


Категорія: Безпека життєдіяльностіУ будь-якій науковій та навчальній дисципліні істотне значення має термінологічний апарат. БЖД оперує рядом таких понять. Визначимо основні з них. Безпека життєдіяльності - це галузь знань, в якій вивчаються небезпеки, що загрожують людині, закономірності їх прояву та способи захисту від них. У визначенні істотні три моменти: небезпека, людина, захист. Небезпека - центральне поняття БЖД, під яким розуміються явле ¬ ня і процеси, здатні в певних умов завдавати шкоди здоров'ю людини безпосередньо чи побічно. Небезпека - це наслідок дії на людину деяких факторів проживання. При невідповідності цих чинників характеристикам чоло століття як біологічного об'єкта виникає феномен небезпеки. При детальної декомпозиції діяльного процесу можна виділити два види несприятливих факторів впливу середовища проживання на людину. Шкідливий фактор - такий вплив на людину, яке в визна лених умовах призводить до поступового погіршення стану здоров'я захворювання або зниження працездатності. Небезпечний фактор - вплив на людину, який в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здо ров'я. Наведені визначення небезпечних і шкідливих факторів справедливий: для їх прояву в процесі будь-якої діяльності людини (у сваволі твенной, побутової та природному середовищу). Зазначені фактори при їх класифікації (ГОСТ 12.0.003-74) не під розділяються на небезпечні та шкідливі. Це якоюсь мірою справедливо т. к. шкідливий фактор при своєму кількісному зростанні може перейти в небезпечний (наприклад, шум). Необхідно підкреслити, що шкідливий фактор завжди оцінюється з кількісної сторони і може бути постійно діючим протягом якогось часу. Небезпечний же фактор найчастіше носить імовірнісний характер виникнення (прояви). Небезпечні і шкідливі фактори особливо високої інтенсивності в умови надзвичайної ситуації (аварія, катастрофа і т.д.) часто називають вражаючими чинниками. За характером взаємодії з людиною зазначені фактори можна розділити на активні і пасивні, при цьому активні поділяються залежно від їх природної основи, а пасивні - від особливостей спо соба їх активізації (див. рис. 2). Фактори характеризуються потенціалом (рівнем), якістю, часом існування або дії на людину, імовірністю проявлени розміром зони дії. Потенціалом визначається кількісна сторона фактора (уровен шуму, концентрація шкідливих речовин, напруга електричного струму і т.д.). Якість відображає специфічні особливості фактора, впливають н, організм людини (частотний склад шуму, дисперсність пилу, рід струму і т. д.). Простір, у якому постійно діє або періодично віз никают небезпечні і шкідливі фактори, прийнято називати небезпечною зоною Небезпечні зони по просторових характеристиках можуть бути локальними і розгорнутими, а за часом - постійними і тимчасовими. Матеріальні об'єкти, що є носіями небезпечних та шкідливих факторів, називаються джерелами небезпеки. Діяльність - форма активного ставлення людини до навколишнього світу. Будь-яка діяльність включає мету, засіб, результат і сам процес діяльності. Безпека - стан діяльності, при якому з певною ймовірністю виключено прояв небезпеки. Ризик - кількісна оцінка небезпеки, визначається як частота або ймовірність виникнення несприятливого з точки зору безпеки події. Наприклад, ризик загибелі людини на виробництві у нас в країні: Список літератури
Правий куточок