Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Концепція рівнів біологічних структур і організація живих систем


Категорія: Біологія



Калінінградський державний технічний університет. Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.


Семінарська робота З дисципліни "Концепції сучасного природознавства"
На тему:
«Концепція рівнів біологічних структур і організація живих систем»
Виконала: Студентка групи 09-БО-02 Луговська Є. С.
Перевірила: Тимофєєва І.В.
Калінінград 2009р. План роботи:
1. План роботи .................................................................... 2 лютого. Введення ......................................................................... 3 березня. Молекулярно-генетичний рівень .................................... 4 квітня. Клітинний рівень ......................................................... 6 Травня. Онтогенетический рівень ................................................. 6 серпня. Рівні організації живих систем ..................................... 11 липня. Висновок .................................................................... 13 серпня. Список використаної літератури .................................... 14
Введення.
Вивчення різноманітності форм і явищ живої природи з точки зору рівня визначають їх біологічних структур дає можливість теоретично уявити, як могли виникнути перші живі системи на Землі і як відбувався процес еволюції від найпростіших і менш організованих систем до систем більш складним і високоорганізованим.
Історично біологія розвивалася як описова наука про різноманітних формах і видах рослинного і тваринного царства. Тому найважливіше місце в ній зайняли методи опису, аналізу, систематизації та класифікації величезного емпіричного матеріалу, накопиченого натуралістами. Перші класифікації, найбільш відомою з яких була система рослин К. Ліннея (1707-1778), а також класифікація тварин Ж. Бюффона (1707-1788), носили значною мірою штучний характер, оскільки не враховували походження і розвитку живих організмів. Проте вони сприяли об'єднанню всього відомого біологічного знання, його аналізу і дослідженню причин і факторів походження й еволюції живих систем.
Без такого дослідження неможливо було б, по-перше, перейти на новий рівень пізнання, коли об'єктами вивчення біологів стали живі структури спочатку на клітинному, а потім і на молекулярному рівні.
По-друге, узагальнення та систематизація знань про окремі видах і родах рослин і тварин вимагали переходу від штучних класифікацій до класифікацій природним, де їх основою має стати принцип генезису, походження нових видів, а отже, розробка теорії еволюції. Такі спроби створення природної класифікації, що спираються на вельми недосконалі ще принципи еволюції, робилися Ж.Б. Ламарком (1744-1829) і Е.Ж. Сент-Ілером (1772-1844). Не підлягає сумніву, що вони послужили важливою віхою на шляху створення Ч. Дарвіном (1809-1882) першої наукової теорії еволюції рослин і тварин. По-третє, саме традиційна, описова або емпірична біологія послужила тим фундаментом, на основі якого сформувався цілісний погляд на різноманітний, але в той же час єдиний світ живих істот. Подальший, теоретичний крок у розумінні неминуче пов'язаний з аналізом безпосередньо даної живої системи, її розчленуванням на окремі підсистеми й елементи, вивченням структури системи, виявленням різних структурних рівнів організації живих систем.
Молекулярно-генетичний рівень.
Поряд з вивченням структури білка досить інтенсивно, особливо в останні півстоліття, вивчалися також механізми спадковості і відтворення живих систем. Адже поряд з процесами метаболізму, або обміну речовин, живі системи характеризуються також відтворюваністю, тобто здатністю до розмноження і залишенню потомства. Особливо гостро це питання постало перед біологами при визначенні межі між живим і неживим. Великі суперечки виникли у зв'язку з цим навколо природи вірусів, які мають здатність до самовідтворення, але не в змозі здійснювати процеси, які ми зазвичай приписуємо живим системам: обмінюватися речовиною, реагувати на зовнішні подразники і т.п.
Якщо вважати визначальним властивістю живих істот обмін речовин, то віруси, очевидно, не можна назвати живими організмами, але якщо такою властивістю вважати здатність до відтворення, то їх слід віднести до живих систем. Так природно виникає питання, які властивості або ознаки характерні для живих систем? Довгий час у зв'язку з вивченням синтезу органічних речовин основна увага учених була зосереджена на дослідженні тієї частини клітинно...


Сторінка 1 из 6 | Наступна сторінка

Правий куточок