Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Аналіз кредитів банку


Категорія: Бухгалтерський облік і аудитВведення
Тема даної курсової роботи «Аналіз кредитів банку». Актуальність даної теми полягає в тому, що у підприємств усіх форм власності все частіше, об'єктивно виникає потреба залучення позикових коштів, для здійснення своєї діяльності та отримання прибутку. На даному етапі все більша роль відводиться кредиту, який здатний вирішити проблему підприємств, підготувати ресурси для підйому виробництва. Будь-яка економічна діяльність піддається невизначеності, пов'язаної зі змінами обстановки на ринках, тобто значною мірою з поведінкою інших господарюючих суб'єктів, їх очікуваннями та їх рішеннями. Тому інтерес до даної теми ніколи не знизитися, а методики будуть розширюватися і доповнюватися. Більше всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств і організацій потребують банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризику неплатежу при вчиненні позичкових операцій, забезпечення своєчасного і повного повернення позичок можливо досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредиту. Виходячи з вивченого матеріалу, дана тема досить широко розкривається і являє собою великий інтерес для більш глибокого вивчення, особливо в аспекті ефективності методик оцінки кредитоспроможності підприємств. При аналізі кредитоспроможності банки повинні відобразити фінансово-господарський стан підприємств з точки зору ефективності розміщення і використання позикових коштів і всіх засобів взагалі, оцінити здатність і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати кредити в заздалегідь визначені терміни. Метою даної курсової роботи є проведення аналізу кредитоспроможності підприємства. Завдання для досягнення поставлених цілей: 1. вивчити поняття кредитоспроможності підприємства; 2. вивчити значення і завдання кредитоспроможності організації; 3. проаналізувати кредитоспроможність підприємства; 4. вивчити підходи до аналізу кредитоспроможності клієнтів; 5. запропонувати шляхи поліпшення кредитоспроможності підприємства; 6.ізучіть показники, що характеризують кредитоспроможність організації; 7.проаналізіровать методику оцінки кредитоспроможності клієнта на прикладі ЗАТ «Прімрибкооп»; 8. розглянути вплив факторів на кредитоспроможність організації. Робота виконана на матеріалах ЗАТ «Прімрибкооп» основним видом діяльності якого є оптово-роздрібна торгівля. 1 Значення і завдання аналізу кредитів банку Кредити являють собою економічні угоди, при яких один контрагент надає іншому грошові кошти або майно на умовах терміновості, зворотності і платності. Ціна кредиту - банківська ставка відсотка за позиками або процентна ставка, що сплачується клієнтам по депозитах і розрахунковими рахунками. Основні функції кредитів - перерозподіл грошових потоків і капіталів, на основі чого в умовах ринкових відносин відбувається вирівнювання норми прибутку різних галузей і підприємств. У процесі кредитних відносин вільні фінансові ресурси акумулюються в банківських та інших подібних їм організаціях, перетворюючись на капітал, тобто гроші, здатні в результаті їх обороту прирости у більші суми. Кредити мають різні форми. По термінах кредитування вони бувають довгостроковими, середньостроковими і короткостроковими. По забезпеченості заставою або гарантією кредити бувають забезпеченими і незабезпеченими. За способом надання кредити поділяються на кредитні лінії, вексельні, поновлювані [2]. Для підприємств отримання грошових і товарних кредитів має винятково велике значення. В умовах, коли доходи зростають повільніше, ніж витрати, продовження процесу виробництва виявляється дуже скрутним. Підприємствам не вистачає грошей для придбання необхідних обігових коштів, не кажучи про покупку нових основних засобів. Тому, щоб не зупиняти виробництва, виробляти продукцію і продавати її для отримання більш високих доходів, підприємства повинні знаходити гроші на стороні. Це і здійснюється за допомогою кредитів, одержуваних у банківських та інших організаціях. Кредитоспроможність робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому кредитоспроможність спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Щоб вижити в умова...


Сторінка 1 из 13 | Наступна сторінка

Правий куточок