Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Управлінський облік поняття і сутність


Категорія: Бухгалтерський облік і аудитУправлінський облік
Введення У сучасній, швидко змінюється, обстановці переходу до ринку, управлінню підприємства постійно необхідно проводити аналіз діяльності фірми для прийняття управлінських рішень. Для аналізу і прийняття рішень необхідна початкова інформація, таку інформацію отримують з ряду показників, одним з яких є собівартість. Собівартість можна розрахувати кількома різними методами. Метою даної роботи є дати порівняльну характеристику методів обліку фактичних і нормативних витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Для реалізації поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: розкрити основні принципи формування собівартості продукції (робіт, послуг); розглянути склад і класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції; порівняти фактичний метод обліку та нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) ; дати характеристику нормативному методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Для написання даної роботи була використані навчальні посібники з бухгалтерського обліку та нормативно-правові акти.
1. Теоретичні та методологічні аспекти обліку витрат на виробництво 1.1 Основні поняття і нормативне регулювання собівартості, принципи її формування Розглянемо основні поняття собівартості: Перевитратами виробництва (обігу) прийнято називати витрати живої і матеріалізованої праці на виготовлення продукції, товару (виконання робіт, надання послуг) та їх продаж. На практиці для характеристики всіх витрат виробництва за певний період застосовують термін «витрати на виробництво». Витрати, які стосуються випущеної продукції, виконаним роботам, наданим послугам, виражаються в собівартості продукції (робіт, послуг). Звернемо увагу ще на одну обставину. В офіційних документах та авторських публікаціях терміни «витрати», «витрати», «витрати виробництва», «витрати на виробництво» нерідко вживають у самих різних значеннях. По одному думку, витрати і витрати - різні поняття: витрати - не що інше, як витрати, що припадають за часом на звітний період, а витрати - використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів поза зв'язку з певним звітним періодом (зменшення економічних вигод). Перші пов'язані з підприємницькою діяльністю і тому утворюють собівартість продукції (робіт, послуг). За іншим думку, витрати і витрати - це синоніми. Нерідко можна зустріти словосполучення «витрати виробництва» і «витрати на виробництво» або в однакових, або в різних значеннях. Не внесло ясності в це питання і ПБО 10/99 «Витрати організації» [11 c. 3]. Витрати виробництва являють собою сукупні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції за певний період безвідносно до того, припадають витрати на закінчений продукт (що відповідає собівартості продукції) або на незавершене виробництво. У цьому відношенні «витрати виробництва» і «витрати на виробництво» близькі за своїм економічним змістом. Але якщо перше поняття зазвичай вживають стосовно до витрат за їх призначенням (тобто витратам за статтями калькуляції, що рівносильно поняттю собівартості випущеної продукції та собівартості незавершеного виробництва в розрізі калькуляційних статей), то друге (витрати на виробництво) зазвичай співвідносять з витратами по економічними елементами [5, c. 56]. У спеціальній літературі собівартість продукції авторами визначається як «виражені в грошовій формі поточні витрати живої і матеріалізованої праці на виготовлення (виробництво) і реалізацію продукції (робіт, послуг)». «Класичне» визначення собівартості містилося в п. 1 Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку: «Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію ». Однак обчислення собівартості може варіюватися під впливом наступних факторів: а) залежно від ступеня готовності продукції та її реалізації розрізняють собівартість валової, товарної, відвантаженої і реалізованої продукції, б) в залежності від кількості продукції - собівартість одиниці продукції, всього обсягу випущеної продукції; в ) залежно від повноти включення поточних ...


Сторінка 1 из 9 | Наступна сторінка

Правий куточок