Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Статистичний аналіз урожайності кормових культур


Категорія: Ботаніка та сільське гос-воМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Фінансів та кредиту
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ Із статистики на тему: "Статистичний аналіз урожайності кормових культур на прікладі предприятий Вінницького району"
Виконавець: студент обліково-фінансового факультету заочного відділення ________________________________ < br/> Керівник: _____________________
Вінниця 2006
Зміст
Вступ 3 1. Огляд літературних джерел 4 2. Характеристика об'єкта ДОСЛІДЖЕНЬ 8 2.1. Природні та економічні умови виробництва 8 2.2. Оцінка фінансового стану 11 3. Статистичний аналіз урожайності кормових культур 12 3.1. Аналіз уровня та факторів урожайності методом аналітічного групування 12 3.2. Кореляційній аналіз 20 3.3. ДИНАМІКА урожайності 23 3.4. Індексний аналіз 25 Висновки та пропозиції 27 Список використаної літератури 28 Додатки 29
Вступ
Кормові культури в загально кліні культур України займають около 23%. При й достатньо невелікій пітомій вазі в складі с.-г. угідь держави смороду відіграють Надзвичайно ВАЖЛИВО роль, забезпечуючі около 80% всієї спожи кормів на годівлю худорлявість. З них отримуються соковіті, грубі и частково концентровані годуй. За Останнє десятіріччя в Україні намітівся квартальна спад продуктівності тваринництва зумовленості, як одною з Головня причин, відсутністю повноцінної и збалансованої за протеїном годівлі. Більш того в ГОСПОДАРСТВО різко скороти виробництво різніх Видів кормів. Кормова база господарства, что Включає в себе всі види кормових угідь з якіх потенційно можна отріматі ті чі Інші види кормів перебуває в занепаді. У раціоні худорба відсутній необхідній запас концентрованіх кормів, переважають кормові коренеплоди и побічній продукт зернового господарства - солома. Виробництво силосу, сінажу, трав'яних борошна скороти почти в 6 разів порівняно з 1997 роком [1, с. 4]. Віходячі з Вказаною причин кормова база господарств потребує Підвищення ефектівності и даже реорганізації кормової бази та ефектівності Використання кормів. Мету курсової роботи слід візначіті як Вироблення у студента навиків АНАЛІЗУ ефектівності Використання кормів, статистичного АНАЛІЗУ ефектівності Функціонування кормової бази на прікладі конкретного господарства і розробки на Основі такого АНАЛІЗУ практичних рекомендацій до ее покращення.
1. Огляд літературних джерел
Урожай и урожайність - найважлівіші результатівні показатели землеробства и СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в цілому. Рівень урожайності відображує Вплив Економічних и природніх умів, а такоже Якість організаційно-господарської ДІЯЛЬНОСТІ сільськогосподарськіх предприятий и господарств [1, с. 24]. Під урожаєм (валові збором) у статістіці розуміють загальний ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ, зібраної з усієї площі посіву окрем сільськогосподарськіх культур або їх груп. Урожайність-це середній ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ з одініці посівної площі. Для культур, что вірощуються у відкрітому грунті, урожайність візначають з розрахунку на 1ra, ay Закритому грунті - на 1 м2 [2, с. 211]. Урожай є результатом складного процеса вирощування сільськогосподарськіх культур, в якому переплітаються економічний, біологічний та природний Процеси відтворення. Для его характеристики Використовують Такі показатели: видовий урожай, урожай на пні перед качаном своєчасного збірання (біологічний) i фактичність урожай. Видового урожай-це очікувані Розміри валового збору в Певний Период вегетації рослин. Візначають его спеціалісти агрономічного профілем на око залежних від стану, посівів: густоти сходів, ступенів розвітку рослин ТОЩО. Видового урожай можна Встановити такоже методом кореляції Із! Застосування Показників стану рослин и грунту [2, с. 212-214]. Під урожаєм, на пні перед качаном своєчасного збірання розуміють весь вірощеній урожай без урахування ВТРАТИ. Фактичність (амбарний) урож...


Сторінка 1 из 11 | Наступна сторінка

Правий куточок