Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Аналіз фінансового стану підприємства і розробка пропозицій щодо його поліпшення на прикладі


Категорія: Бухгалтерський облік і аудитУРАЛЬСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 080105.65 "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: Аналіз фінансового стану підприємства і розробка пропозицій щодо його поліпшення (на прикладі ТОВ "Міраж")
Студент групи ФЗ-603 Старкова Є.В. Керівник дипломної роботи ст. викладач Калмакова Н.А.
Челябінськ 2010
ЗМІСТ
ВСТУП ГЛАВА I. Використання результатів фінансового аналізу при розробці та вдосконаленні фінансової політики підприємства Фінансовий аналіз: принципи, методи, моделі, процедури Змістовна характеристика базових фінансових категорій, що визначають фінансовий стан підприємства Використання моніторингу фінансового стану при вдосконаленні фінансової політики ГЛАВА II. Оцінка, аналіз та діагностика фінансового стану ТОВ "Міраж" (2006-2008 рр..) 2.1 Організаційно-правові та фінансово-економічні характеристики ТОВ "Міраж" 2.2 Балансові вартісні показники ТОВ "Міраж" 2.2.1 Оцінка ліквідності активів (балансу ) і аналіз платоспроможності ТОВ "Міраж" 2.3 Оцінка і діагностика фінансової та ринкової стійкості ТОВ "Міраж" 2.4 Оцінка стану поточних активів підприємства і аналіз джерел фінансування оборотних коштів ТОВ "Міраж" (2006-2008 рр..) 2.5 Оцінка, аналіз і діагностика фінансово-економічної ефективності роботи ТОВ "Міраж" ГЛАВА III. Розробка заходів, що забезпечують зміцнення фінансової та ринкової стійкості ТОВ "Міраж" 3.1 Оцінка і діагностика домінуючих тенденцій і чинників, виявлених при аналізі фінансового стану ТОВ "Міраж" (2006-2008 рр..) 3.2 Розробка заходів, що забезпечують оптимізацію джерел фінансування поточних активів підприємства 3.2.1 Розробка заходів, спрямованих на зниження поточних фінансових потреб 3.2.2 Зниження залежності ТОВ "Міраж" від короткострокових банківських запозичень 3.2.3 Розробка заходів, що забезпечують зростання чистого оборотного капіталу 3.3 Важільну управління фінансовими результатами ТОВ "Міраж" у проектному періоді ВИСНОВОК бібліографічних СПИСОК ДОДАТКИ
ВСТУП
Більшість підприємств стоїть перед необхідністю об'єктивної оцінки фінансового стану, платоспроможності та надійності своїх партнерів, постійного контролю за якістю розрахунково-фінансових операцій та платіжної дисципліни. Для того щоб підприємству "вижити" в ринкових умовах, посилити позицію виробника на ринку товарів, досягти прийнятного обсягу продажів, прибутку і прибутковості (рентабельності) активів, збільшити власний капітал і зберегти платоспроможність і ліквідність балансу, йому необхідно проводити фінансову політику, яка спрямована на вирішення найбільш гострих поточних фінансових проблем, що дозволяє поліпшити фінансовий стан підприємства і підвищити його фінансову стійкість. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни, комп'ютеризація обробки економічної інформації, безперервні нововведення в податковому законодавстві, що змінюються процентні ставки і курси валют. У цих умовах перед менеджерами підприємства постає безліч питань: Якою має бути стратегія і тактика сучасного підприємства в ринкових умовах? Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого "процвітання"? Як підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами? Яким чином визначити показники господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства? На ці та інші життєво важливі питання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, який дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Відомо, що будь-які ресурси обмежені і домогтися максимального ефекту можна не лише за рахунок регулювання їх обсягу, а й шляхом оптимального співвідношення різних ресурсів. Їх усіх видів ресурсів фінансові мають першорядне значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, трансформований безпосередньо і з мінімальним часом в будь-який інший вид ресурсів. Метою дипломної роботи є розробка заходів щодо вдосконалення фінансової політики, грунтуючись на результатах фінансового та операційного аналізу. З мети дипломної роботи випливають такі завдання: показати роль і місце фінансового аналізу в сучасній фінансовій політиці підприємства; дати змістовну характеристику фінансового стану підприємства з використанням фінансово-економічної літератур...


Сторінка 1 из 54 | Наступна сторінка

Правий куточок