Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Бухгалтерський облік 3


Категорія: Бухгалтерський облік і аудитПрактична робота Завдання 1. Скласти баланс на Основі наведених Даних.
Назва статьи Сума Основні засоби 258964 Статутний фонд 268451 Матеріали 24568 Паливо 5689 < /tr> Розрахунки по оплаті праці 4589 Готова продукція 5469 Розрахунки з постачальником 2356 Розрахунковий рахунок 12561 Розрахунки з підзвітними особами, кредит 257 Короткотермінова позика 29000
Відповідь на Завдання: На Основі Даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. и візначаємо прибуток.

Дата (рік, місяць, число) Коді Підприємство
за ЄДРПОУ < /td>

01 Територія
за КОАТУУ
Форма власностіза КФВ

< tr VALIGN = BOTTOM> Орган державного управління


< /td> за СПОДУ
Галузь

за ЗКГНГ ??
Вид Економічної ДІЯЛЬНОСТІ


за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума
Адреси


< /td>

БАЛАНС на _____ 01січня_________ 2004р.
< br/>< td>
Форма № 1
Код за ДКУД
1801001
< br/>

Актив Код рядка На початок звітного періоду На Кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи


< /tr> Нематеріальні активи:


1 2

Сторінка 1 из 13 | Наступна сторінка

Правий куточок