Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Стратегічне планування в системі управління економічним розвитком регіону на прикладі Липі


Категорія: ГеографіяВведення Липецька область була утворена 6 січня 1954. Липецьк - обласний центр Російської Федерації, розташований в центральній частині європейської території Росії. Однією з центральних проблем, що стоять перед адміністрацією Липецької області, є забезпечення економічного зростання на основі кардинальної структурної перебудови економіки. Для вирішення стратегічних завдань структурної перебудови економіки Липецької області потрібна мобілізація досить значних економічних ресурсів. Реалізація структурної політики зумовлює необхідність переходу до цілеспрямованої державної політики з відновлення процесів в економіці Липецької області. Слід зазначити, що стан економічного потенціалу є одним з найважливіших показників загальноекономічної ситуації і перспектив розвитку регіону. У сформованих умовах проведення активної і послідовної економічної політики набуває виняткову роль у діяльності адміністрації області. Липецька область за сукупністю природно-географічних, політичних умов, забезпеченості кваліфікованими кадрами, за оцінкою вітчизняних і зарубіжних експертів є економічно привабливим регіоном. Липецька область також володіє високим ресурсним, науково-технічним і виробничим потенціалом, розвиненою інфраструктурою. Актуальність теми курсового проекту «Аналіз стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону, на прикладі Липецької області" випливає з необхідності аналізу рішень таких найважливіших економічних, фінансових, організаційних, соціальних та нормативно-правових завдань, як обгрунтування методологічних і концептуальних положень управління регіональною економічною політикою і розвитку соціально-економічної діяльності.
I. Стратегічне планування в системі управління економічним розвитком регіону.
Які сучасні засоби, методи і технології можуть допомогти керівництву регіону забезпечити стратегічну підтримку у вирішенні комплексу складних регіональних проблем? Накопичений у нас в країні і за кордоном досвід управління соціально-економічним розвитком регіонів показує, що досить ефективним засобом є методологія стратегічного планування. Стратегічним прийнято вважати планування, при якому будуються цілі і вибираються методи їх досягнення на деяку перспективу, коли формуються сценарії майбутнього стану регіону. Стратегічне планування включає в себе побудову прогнозної моделі досліджуваних процесів - математичної, аналітичної, словесної - з наступним застосуванням її для оцінки прийнятих заходів, управлінських рішень. У поняття планування включається також вибір засобів і методів досягнення поставлених цілей, підтримки управлінських рішень. Зараз у регіонах на новий рівень виходить завдання розвитку єдиного інформаційного простору і формування інформаційних ресурсів які повинні стати істотно орієнтованими на аналіз стану, підготовку і прийняття рішень зі стратегічних питань його розвитку. Як показала закордонна практика, стратегічне планування орієнтується на активні дії, частіше є довгостроковим, стосується сукупності безлічі проблем, акцентує увагу на оптимальному задоволенні потреб місцевого співтовариства, сприяє досягненню суспільного консенсусу з регіональним і муніципальним проблемам. Відомою моделлю для стратегічного планування на місцевому рівні може служити індикативне планування (Франція). Воно засноване на створенні державою стимулів для залучення приватних інвестицій у пріоритетні сфери. Інструментами індикативного планування є: забезпечення доступності капіталу за нижчими відсотками, вкладення в інфраструктуру, субсидування досліджень. У США перспективним вважається розвиток стратегічного планування як інформаційного механізму. В умовах постійних змін в розстановці політичних сил стратегічний план загострює увагу політичних лідерів на питаннях економічного та соціального розвитку. Цей план спрямований на надання відповідної інформації місцевим політичним групам. Стратегічний план не диктує певний курс, а організовує політичний процес. Застосування стратегічного плану забезпечує місцевому керівництву ряд безперечних переваг. Стратегічне планування сприяє координації діяльності різних місцевих інститутів. Інтеграція планування капіталовкладень, фінансового планування та складання поточного бюджету в єдиний стратегічний план дозволяє всебічно оцінити вплив діяльності влади на економіку і якість життя населення. Стратегічний план може стати джерелом такої інформації, яка дозволить на місцях виробити свою позицію відносно плану місцевого розвитку. Стратегічн...


Сторінка 1 из 4 | Наступна сторінка

Правий куточок