Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Умови Формування та розрахунок мінімального стоку басейну Дніпра


Категорія: ГеографіяУмови Формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України)
У Україні внаслідок вісокої концентрації промислового та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва НАВАНТАЖЕННЯ на річковий СТІК досягло високого уровня, особливо во время меженний періоду, коли спостерігаються мінімальні витрати води и Річки живляться Переважно підземнімі водами, часто перемерзають и пересіхають. Особливо напружено Ситуація з водними ресурсами відносно водоспожівання склалось у розвинення в економічному відношенні регіоні басейну Дніпра, площа Якого в межах України дорівнює 293 тис.. км2, або пріблізно 48% ее территории. Дослідженнямі мінімального стоку річок України в 60-70-х роках Займаюсь Чіппінг Г.О., Лисенко К.А. [3]. Нами для АНАЛІЗУ та розрахунків СЕРЕДНЯ місячного мінімального стоку вікорістані багаторічні по 1997 рік включно матеріали СПОСТЕРЕЖЕННЯ гідрометслужби по 75 гідрометрічніх створах приплив Дніпра. Виряджай СПОСТЕРЕЖЕННЯ по окрем пунктах Складанний 25-70 років. Розглянуті Річки та їх водозборі мают Різні морфометричні та гідрографічні характеристики, умови Формування мінімального стоку, смороду розташовані в зоні мішаніх лісів, лісостеповій и степовій зонах. Так, Наприклад, площі водозборів змінюються від 126 до 25600 км2, похилі русла - від 0,2 до 4,4 0/00. Відсоток залісеності водозборів колівається в межах 1-67%, причому ВІН зменшується з півночі та північного заходу на Південь и в басейнах приплив Прип `яті ставити у СЕРЕДНЯ 25-30%, в басейні Десни та річках середньої течії Дніпра - 10-20%, ніжньої течії Дніпра - 1-10%. Найбільш заболоченими є водозборі західного Полісся, Відсоток заболоченості тут досягає 16%, найменша - середньої та ніжньої течій Дніпра (0-3%). Розораність на окрем водозборах сягає 80% и больше. Найбільш розоранімі є басейни приток середньої та ніжньої течій Дніпра, найменша - Прип `яті (20-40%). Мінімальній СТІК формується под впливим комплексу фізико-географічних факторів и в Першу Черга обумовлення кліматічнімі та гідрогеологічнімі Умова, Господарсько діяльністю. Водозборі приплив Дніпра знаходяться на Прідніпровській, Подільській, Волинській, Донецькій, Пріазовській Височіна та Південно-західніх відрогах Середньоросійської височини, а такоже на Поліській, Прідніпровській и Прічорноморській нізовінах. У межах басейну Дніпра віділяють Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський и Прічорноморській артезіанські басейни. Підземні води найбільш пошірені на платформі в антропогенних відкладах, и їх Розподіл має зональний характер. Смороду пов `язані з водно-Льодовиковий, піщано-глинисті та алювіальнімі відкладамі. На Формування мінімального стоку великий Вплив мают розповсюджені карстуючі породи. У межах Волинської та Подільської Височин водонасичених є крейдові породи (крейда, мергель, вапняка), что пошірені суцільнім покривом по всій территории та розчленовані тріщінамі на велику глибино. Смороду прікріті незначна Товща добро проникніть для атмосферних опадів відкладів, и в крейдовій товщі формується потужній водоносний горизонт. Середня багаторічна температура Повітря змінюється від 5,8-7,3 0С у північніх и північно-східніх Частинами басейну до 9,1-9,6 0С у південніх. Найвища середня місячна температура Повітря спостерігається в ліпні та колівається від 18,1-18,4 до 22,5-22,8 0С, найніжча - У січні и змінюється від -5,1 ... -8,0 до -3,7 ... -4,9 0С. Максімальні температури Повітря досягають 37-40 0С, мінімальні -31,0 ... -38,0 0С. Найбільша Глибина промерзання грунтів досягає 120-160 см. Річні суми опадів у межах окрем водозборів зменшуються в широтному Напрямки від 600-650 мм у північно-західніх Частинами басейну Дніпра до 460-480 мм у південніх. Найбільша річна кількість атмосферних опадів, что ставити 650-670 мм, віпадає у Верхній частіні басейну р. Стир, что протікає ВОЛИНСЬКИЙ та Подільською Височіна. На 10-15% збільшується кількість опадів у верхів `ях рр. Горинь, Случ, ТЕТЕРІВ, Рось, Самара. Найменша сума опадів (460 мм) спостерігається в межах водозбору р. Мокра Сура. Відносна Частка опадів теплого періоду поступово збільшується з півночі на Південь від 60 до 70% їх річної суми, а в абсолютних величинах, навпаки, зменшується від 330-410 до 310-350 мм. На зимовий и весняний сезони пріпадає відповідно по 16-28 та 18-23%, на літній - 35-52% річної кількості опадів [1]. Середня густота гідрографічної мережі дорівнює 0,30, найбільша - 0,50-0,70 км/км2 у верхів `ях рр. Случ, ТЕТЕРІВ, Рось, найменша - 0,20 км/км2 на лівобережжі Дніпра ме...


Сторінка 1 из 4 | Наступна сторінка

Правий куточок