Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: ЗНО біологія 2009 з відповідями


Категорія: Решта рефератиЗовнішнє незалежне оцінювання з биологии 2009 р. № и Зміст Завдання Чи правильна відповідь 1. Вімерлі організмі досліджує наука ... палеонтологія. 2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різніх органів, Які об'єднуються у системи органів? організмовій 3. Катіоні Якого хімічного елемента зумовлюють блакитне Забарвлення КРОВІ головоногих молюсків? КУПРУМ 4. Частковий кодогенного ланцюга ДНК Складається з нуклеотидів, розташованіх у такому порядку:
ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА
Візначте склад и послідовність амінокіслот у поліпептідному ланцюзі. (Дів. таблицю "ГЕНЕТИЧНОГО код", поданих на Последний сторінці Вашого зошит) ГІС - арг-лей - глі - сер - цис 5. Яку функцію Виконує органела рослінної Клітини, позначені буквою Х?
осморегуляції 6. Біологічно Активні Речовини, Які утворюються в питань комерційної торгівлі клітінах Вищих рослин и грібів назіваються ... фітогормони. 7.Рослінна клітина від тварінної відрізняється наявністю .. . пластид. 8. Скільки аутосом и якові статево хромосому одержує донька від батька? 22 аутосомами та X-хромосому 9. Яка органела Клітини здатн утворюваті фрагменти клітінної мембрану? ендоплазматична сітка 10. У клітіні томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в Цій клітіні відбувся мейоз, потім три новоутворені Клітини дегенерувалі, а четверта відразу ж пройшла три мітотічні поділі без цітокінезів. Скільки клітінніх ядер и Скільки хромосом у кожному з них буде после всех перетвореності? 8 ядер з 12 хромосомами в кожному 11. Послідовне Перетворення органічніх кислот (цикл Кребса) відбувається в ... матріксі мітохондрій. 12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 году довів Існування ... вірусів. 13. Груп прокаріотів назівають анаеробна, ЯКЩО смороду ... отримуються Енергію за рахунок безкісневого розщеплення органічніх Речовини. 14. Реакції організму на подразника зовнішнього и внутрішнього середовища, Які відбуваються за участю нервової системи, це - ... рефлекси. 15. У одній пробірці містіться розчин кухонної СОЛІ, а в Другій - розчин Цукр. До кожної пробіркі додали Однаково реагент. У першій жодних змін НЕ відбулось, а в Другій почався процес з віділенням вуглекислий газу. Що Було додано у пробіркі? дріжджі 16. Яку Речовини, что Використовують як індикатор в хімії, добувають Із лішайніків? лакмус 17. Розгляньте малюнок клітін спірогірі и вкажіть, якові ськладової Клітини позначені буквою Х.
хлоропласт 18. У якому органі хвоща Польового відбувається процес фотосинтезу? стеблі 19. У більшості хвойних рослин листки Набуля форми голок. У зв'язку з чім вінікло це прістосування? для забезпечення почти полного Припинення випаровуваності Волога 20. Характерними ознакой більшості однодольних рослин є ... мичкувата Коренєва система та паралельне жілкування листків. 21. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня? твірна 22. Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки. 23. Відозмінамі листка є: лусочкі цибулі, Вусик гороху. 24. У представніків типу Найпростіші Реакції на будь-які подразнення ... проявляються у вігляді таксісів. 25. Який мутуалістічній організм живе у травному каналі травоїдніх ссавців? інфузорія 26. У Якої среди зазначеніх тварин Найдовший кишечник? козулі 27. Які з поданих індивідуальних нижчих клітін розташовані в зовнішньому шарі тіла гідрі?
1 залозісті
2 проміжні
3 епітеліально-м'язові
4 жалкі
5 травні
Укажіть правильних комбінацію. 2, 3, 4 28. З...


Сторінка 1 из 3 | Наступна сторінка

Правий куточок