Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Типологічні ознаки літературно-художнього книжкового видання


Категорія: Видавнича справа та поліграфіяКожевников Г.В.Сістематізація літературно-художніх видань - найбільш розроблена область книговедческой типології. Цьому сприяло дослідження проблеми в руслі прикладної філологічної дисципліни - текстології, а також в руслі традиційних книгознавчих дисциплін - бібліотекознавства, бібліографознавства, теорії та практики редагування. Останнім часом робляться спроби систематизації літературно-художніх книжкових видань (частіше їх навивають - "літературно-художні видання") на общекніговедческом уровне.Однако в цих дослідженнях сам об'єкт систематизації (типізації) береться як деяка даність, без виявлення її сутнісних характеристик, без визначення його специфіки. Це пов'язано з розумінням типології літературно-художніх книжкових видань тільки як систематизації, класифікації цієї групи книжкових видань, без урахування того, що типологія - це не тільки систематизація за істотними ознаками, а й вчення про "типі", тобто про сутність, про найбільш загальному в систематизована явленіях.Такое ж розуміння типології побутує і в сучасних роботах з теорії книгознавства. Необхідність виявлення сутності систематизована об'єктів пояснюється ще й тим, що без цього неможливо визначити суттєві ознаки ("підставу розподілу"), які і є критерієм систематизації (типізації). Найбільш перспективним для типології літературно-художніх книжкових видань представляється підхід, що пропонує розглядати цю проблему не ізольовано і не тільки на рівні систематизації видань, а у зв'язку із загальними проблемами типології книги, у зв'язку з типологічним вивченням її сутності і форм руху у суспільстві. У цьому випадку видання постає як один з рівнів, один з етапів опосередкування соціальної інформації в комунікаційному процесі "книжкове спілкування", як форма існування книги, як результат організації, опосередкування літературного твору в книжковому общеніі.Важно також пам'ятати, що нас цікавлять не всі видання, а тільки книжкові. Зазвичай поняття "літературно-художнє видання" вживається як синонім поняття "літературно-художнє книжкове видання". Тим часом видання як спосіб існування в суспільстві літературного твору неоднорідне, і тому літературний твір може в книжковій справі опредмечивающих в різні його форми: книжкове видання, газетне видання. Ці форми видання відрізняються один від одного не тільки за періодичністю виходу в світ і не тільки з матеріально-конструктивній формі, як традиційно прийнято вважати, а й за своєю сутністю, за своєю роллю в комунікаційному процесі. Абсолютно ясно, що літературний твір (у тому числі і літературно-художнє) по-різному буде організовуватися, втілюватися в ці форми видання. У той же час ці форми видання не виключають один одного, а співіснують у кожній зі сфер книжкового спілкування. У цьому випадку відмінності в матеріальній конструкції і в періодичності виходу в світ є наслідком сутнісної специфічності кожної з форм ізданія.Кніжное видання в порівнянні з газетним, журнальним представляє найбільш складну форму, що дозволяє відобразити літературний твір у виданні з найбільшою повнотою, у всьому різноманітті його тексту і контексту (предмет книжкового видання), призначену для поширення (обміну) у суспільстві найбільш складно організованого засобами книжкової справи літературного твору (цільове призначення) і спрямовану на "книжковий" тип читацького сприйняття, на задоволення потреби суспільства у фундаментальному, багаторазовому, тривалому користуванні , сприйнятті літературних творів (читацький адреса). Літературно-художнє книжкове видання є одним з етапів комунікаційного процесу: словесна художня діяльність (словесне художня творчість) - його суб'єкт і результат - словесний художній образ; літературно-художнє спілкування (художня література) - його суб'єкт і результат - літературно-художній твір; літературно-художнє книжкове спілкування (літературно-мистецька книга) - його суб'єкт і результат - літературно-художнє книжкове ізданіе.Как явище одного з етапів даної комунікаційної системи, форма існування літературно-мистецької книги в книжковій справі літературно -художнє книжкове видання містить в собі в знятому вигляді всі попередні і характеризується таким же системним типологічним ознакою: предметом, цільовим призначенням і читацькою адресою даного способу соціальної коммунікаціі.Предметом літературно-художнього книжкового видання є літературно-художній твір, організоване з найбільшим ступенем складності відображення його контексту і текста.Сложность предмета літе...


Сторінка 1 из 3 | Наступна сторінка

Правий куточок