Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Інформатика як єдність науки і технології


Категорія: ІнформатикаІнформатика - аж ніяк не тільки «чиста наука». У неї, безумовно, мається наукове отрута-ро, але важлива особливість інформатики - найширші додатки, що охоплюють майже всі види людської діяльності: виробництво, управління, науку, освіту, проектні розробки, торгівлю, фінансову сферу, медицину, криміналістику, охорону навколишнього середовища та ін І, можливо, головне з них - вдосконалення соціального управління на основі нових інформаційних технологій.
Як наука, інформатика вивчає загальні закономірності, властиві інформаційним процесам (у найширшому сенсі цього поняття). Коли розробляються нові носії інформації, канали зв'язку, прийоми кодування, візуального відображення інформації та багато іншого, конкретна природа цієї інформації майже не має значення. Для розробки-чика системи управління базами даних важливі загальні принципи організації та ефек-тивність пошуку даних, а не те, які конкретно дані будуть потім закладені в базу многочис леннимі користувачами. Ці загальні закономірності є предмет інформатики як науки.
Об'єктом додатків інформатики є самі різні науки і області практичної діяльності, для яких вона стала безперервним джерелом найсучасніших технологій, званих часто «нові інформаційні технології». Різноманітні інформаційні технології, що функціонують у різних видах людської діяльності (управлінні виробничим процесом, проектуванні, фінансових операціях, освіті тощо), маючи спільні риси, в той же час істотно різняться між собою.
Перелічимо найбільш вражаючі реалізації інформаційних технологій.
АСУ - автоматизовані системи управління - комплекс технічних і програмних засобів, які у взаємодії з людиною організовують управління об'єктами у виробництві або суспільній сфері. Наприклад, в освіті використовуються системи АСУ-ВНЗ.
АСУТП - автоматизовані системи управління технологічними процесами. На-приклад, така система управляє роботою верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК), процесом запуску космічного апарату і т.д.
АСНІ - автоматизована система наукових досліджень - програмно-апаратний комплекс, в якому наукові прилади сполучені з комп'ютером, вводять в нього дані вимірювань автоматично, а комп'ютер робить обробку цих даних і представлення їх в найбільш зручній для дослідника формі.
АОС - автоматизована навчальна система. Є системи, які допомагають учням освоювати новий матеріал, що виробляють контроль знань, що допомагають викладачам гото-вить навчальні матеріали і т.д.
САПР - система автоматизованого проектування - програмно-апаратний ком-плекс, який у взаємодії з людиною (конструктором, інженером-проектувальником, архітектором і т.д.) дозволяє максимально ефективно проектувати механізми, будівлі, вузли складних агрегатів та ін
Слід згадати також діагностичні системи в медицині, системи організації продажу квитків, системи ведення бухгалтерсько-фінансової діяльності, системи забезпе-чення редакційно-видавничої діяльності - спектр застосування інформаційних техноло-гий надзвичайно широкий.
З розвитком інформатики виникає питання про її взаємозв'язок і розмежування з кібернетикою. При цьому потрібне уточнення предмета кібернетики, більш суворе його тлумачення. Інформатика та кібернетика мають багато спільного, заснованого на концепції управління, але мають і об'єктивні відмінності. Один з підходів розмежування інформатики і кібернетики - віднесення до галузі інформатики досліджень інформаційних технологій не в будь-яких кібернетичних системах (біологічних, технічних тощо), а тільки в соціальних системах. У той час як за кібернетикою зберігаються дослідження загальних законів руху інформації в довільних системах, інформатика, спираючись на цей теоретичний фундамент, вивчає конкретні способи і прийоми переробки, передачі, використання інформації. Втім, багатьом сучасним ученим таке розділення представляється штучним, і вони просто вважають кібернетику однією із складових частин інформатики. 1.2 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИКИ
Інформатика - молода наукова дисципліна, що вивчає питання, пов'язані з пошуком, збором, зберіганням, перетворенням і використанням інформації в самих різних сфе-рах людської діяльності. Генетично інформатика пов'язана з обчислювальною технікою, комп'ютерними системами та мережами, оскільки саме комп'ютери дозволяють породжувати, зберігати і автоматично переробляти інформацію в таких кількостях, що науковий підхід до інформаційних процесів стає о...


Сторінка 1 из 64 | Наступна сторінка

Правий куточок