Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Інформаційно-комунікаційний простір як сфера презентації гуманістичних цінностей


Категорія: Видавнича справа та поліграфіяАнжеліка КухаренкоС появою і стрімким розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій, із зростанням популярності та поширення мережі Інтернет, інформація органічно увійшла в усі сфери життя сучасного суспільства. Вона перетворилася в повсякденний ресурс життєдіяльності кожної людини і, безперечно стала невід'ємною частиною і неминучим фактором у розвитку людської цівілізаціі.Соціальние комунікації є основою формування нової соціальної реальності, яка опосередковує життя суспільства, створюючи умови, що забезпечують миттєвий доступ до інформаційно-когнітивної ресурсній базі знань і використання цих знань відповідно до виникаючих потреб. У віртуальному просторі комунікація набуває характеру аудіовізуальних дій людей незалежно від їх знаходження. У соціумі це поширюється на сферу досягнення згоди світовідчуття, сприйняття навколишнього світу і, в кінцевому рахунку, на формування єдиного ставлення. Комунікація здійснюється у всіх формах суспільної свідомості: науці, мистецтві, релігії, політиці та праві. Але явищем культури вона стає тільки в тій мірі, в якій в її змісті виражена і репродукується гуманістична здатність людини володіти ним же досягнутим знанням і джерелами. [1] Взаємодія через Інтернет сьогодні одна з найпоширеніших і масових форм спілкування суб'єктів екранної культури. Сучасного користувача приваблює інтерактивність, персональний підхід, миттєвість, вимірність (можна швидко оцінити популярність тієї чи іншої публікації), гнучкість, взаємопов'язаність (наявність гіперпосилань). Саме тому у Інтернет-ЗМІ в більш опуклою формі проявляються такі функції як комунікативна, соціально-організаторська, а також функції форуму і соціальної участі. Як наслідок, розширюється і полегшується зворотній зв'язок з аудиторією. У користувачів більше прав контролювати контент, аж до участі в процесі по його створенню [2]. Засоби масової інформації створюють штучну комунікаційне середовище, у якій інформація поширюється в друкованому або аудіовізуальному вигляді, взаємодіє зі специфічною соціокультурним середовищем країни або регіону, формуючи їх конструктивний або деструктивний образ у суспільній свідомості. Цей образ тиражується засобами масової інформації як всередині, так і за межами держави, створюючи ауру доброзичливого або недоброзичливого ставлення до нього. Зі сказаного зрозуміло, що за допомогою ЗМІ швидко формується стійке громадську думку і суспільні настрої, а якщо треба, то ламаються усталені і створюються нові стереотипи або зразки поведінки. Оскільки засоби масової інформації створюють і транслюють образи, що впливають на відносини і поведінку людей, дуже важливо ретельно готувати інформаційно-комунікаційний простір до презентації та позиціонуванню, особливо, коли мова йде про проблеми гуманістичного виховання та освіти. Гуманістичне виховання має своєю метою гармонійний розвиток особистості і припускає гуманний характер відносин між учасниками інформаційно-комунікаційного процесу. Воно може виступати у вигляді широких соціальних програм, спрямованих на благо людини. Проблема полягає в тому, щоб правильно використовувати можливості сучасних засобів комунікації, захищати себе від шкідливого впливу телебачення та Інтернету, володіти критичним мисленням стосовно мас-медіа.Деятельность людей у ??тих життєво важливих аспектах, які визначаються рівнем розвитку науки і техніки, стає системно організованою, єдиної в масштабі всього людства. Але в тій частині, в якій діяльність людей залежить від їх ціннісного вибору та етико-культурної ідентичності, людство залишається цивілізаційно розколотим. Тому увага до внутрішньої сутності та якості комунікації, що визначається за гуманістичним критеріям, є особливо актуальним для сучасного суспільства. Мета пропонованої статті - позначити загальні тенденції у формуванні гуманістичних цінностей в інформаційно-комунікаційному просторі, їх сутнісне вплив на аксіосфери соціуму, соціальне і особистісне развітіе.Для вирішення поставленої мети найважливішими завданнями є: - виявлення, структурування і класифікація гуманістичних цінностей, що знаходяться в центрі наукових дискусій; - визначення можливості їх трансляції та презентації в інформаційно-комунікаційному пространстве.Любое суспільство відтворює себе через механізми соціальної взаємодії в історичному процесі. За допомогою процесів комунікації суспільство створює інформаційно-комунікаційний простір, адекватне своїй культурі, об'єднане єдиними формами комунікативної діяльності. ...


Сторінка 1 из 5 | Наступна сторінка

Правий куточок