Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Судова влада в Україні Суд и Правосуддя


Категорія: Держава і правоРеферат з правознавства Судова влада в Україні. суд и Правосуддя.
Судова влада як одна з гілок ДЕРЖАВНОЇ власти. Ознакой та Функції судової влади. Суд як орган судової влади, судова система України. Правосуддя - способ реалізації судової влади. Правосуддя и судочинство як форма его Здійснення. Основні напрямки судово-правової реформи в Україні.
У класичному вігляді теорія поділу влади булу розроблено такими Мислитель як Джон Локк та Шарль - Луї Монтескґє. Ідея поділу Влада і віділення судової влади в самостійну гілку, Знайшла свое відображення в конституції України. Кожна з гілок єдиної ДЕРЖАВНОЇ здійснює позбав їй притаманне функцію, має свою сферу реалізації, свою компетенцію. Такий поділ ДЕРЖАВНОЇ власти Забезпечує по - перше Ефективність Функціонування ДЕРЖАВНОЇ власти в інтересах Суспільства и по-друге створює Перешкоди для зловжівання Владом, ее узурпації. Судова влада - це діяльність всех створеня у державі судів, яка реалізується з помощью притаманних їм и законодавчо ЗАСОБІВ з метою впліву на поведінку суб'єктів права та Суспільні отношения за участю ціх суб'єктів. Для Виконання покладеної на неї Функції судова влада наділена Владніл Повноваження и засобой примусу до Виконання прийнятя нею РІШЕНЬ. Зокрема, констітуційною засадою судочинства є обов'язковість Виконання решение суду, что вімагає від державних органів, посадових ОСІБ, усіх громадян неухильне підкорення велінню судової влади. Судова влада займає особливе місце в Системі ДЕРЖАВНОЇ власти. Взаємодія судової влади з іншімі гілкамі власти в Україні здійснюється на Основі "механізму стримування и протіваг", Який Полягає у тому, что органі законодавчої влади вплівають на суди, створюючі для них законодавчо базу ДІЯЛЬНОСТІ. Крім того ВРУ разом Із Президентом України беруть участь у формуванні судової системи - прізначені Суддів. Альо суди їм НЕ підлеглі и зазначені органів не вправі контролюваті законність віроків та других судових РІШЕНЬ. У свою черго Конституційний Суд України наглядає за констітуційністю Законів, прийнятя ВРУ, что має наслідком ВТРАТИ ними ЧИННОСТІ з моменту Прийняття. Взаємовплів Вплив судової влади та органів віконавчої власти проявляється у тому, что суд может скасовуваті суперечліві конституції та законам України акти органів державного управління; розглядаті Скарги громадян на незаконні решение, Дії чі бездіяльність органів управління. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про судоустрій", в Україні створюються Адміністративні суди, что розглядатімуть Адміністративні справи, пов'язані з правовідносінамі в сфере державного управління (справи адміністратівної юрісдікції). Суди Загальної юрісдікції утворюються и ліквідуються Президентом України за Поданєв Міністра Юстиції України, что узгоджується з Головою Верховного Суду України чи головою ВИЩОГО спеціалізованого суду. Власне, головне призначення судової власти - Вирішення віднесеніх законодавством до ее компетенції правових конфліктів, Які вініклі у суспільстві. Тому судова влада в Системі ДЕРЖАВНОЇ власти є рівнозначною, рівноправною, паритетності. Судова влада функціонує на засадах: незалежності самостійності відокремленості віключності под законності Судова влада є Незалежності, втручання будь-яких державних органів, посадових ОСІБ в ее діяльність є непріпустімім. При вірішенні справ судді керують внутрішнім Переконаний, обґрунтовуючі відповідне решение доказ Поданєв сторонами у деле. Самостійність судової влади означає: суди Нікому НЕ підзвітні и мают для Здійснення судових функцій УСІ необхідні Повноваження, Якими наділені законом; судові решение НЕ потребуються попередньої Згоди чі погодження матеріалів будь-якої посадової особини чи державного органу; приговор, решение, постанова чи ухвала суду, Які набрали законної сили є обов'язковими для адресатів, мают для них силу Закон і є обов'язкові для Виконання на территории України; діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури не підміняє діяльність суду, а позбав спріяє їй. Відокремленість судової влади означає ті, что суди не входять до будь-якої Іншої системи державних органів, займають особливе місце в державному механізмі. Віключність судової влади Полягає у неможлівості делегування функцій судів, а такоже прівласнення ціх функцій іншімі органами чі Посадовими особами. Підзаконність судової влади означає ті, что у своїй ДІЯЛЬНОСТІ судді керують Виключно Констітуцією та законами України. Підкорення Суддів позбав законові відбувається на підс...


Сторінка 1 из 4 | Наступна сторінка

Правий куточок