Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Специфіка малого бізнесу в Пермському регіоні


Категорія: МенеджментМале підприємництво виступає в якості однієї з тих сфер господарської діяльності, де найбільш ефективно реалізуються інструменти політики, що проводиться органами державної влади та місцевого самоврядування, спрямованої на розвиток соціально-економічного комплексу Пермської області в інтересах усього населення регіону. Це досягається за рахунок того, що: нормативно-правова база дозволяє більш гнучко і дієво впливати на МП в порівнянні з великими підприємствами саме на рівні суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти (спрощена система оподаткування, єдиний податок на поставлений дохід і інші механізми впливу, регульовані обласними та місцевими нормативними актами); МП швидше відповідає на дії і зміна середовища функціонування; МП реагує на самі незначні зміни, практично відсутня поріг чутливості (незначне стимулювання не зацікавить велике підприємство, а серед МП знайдеться хтось, для кого дана можливість буде суттєвою ); високі адаптаційні можливості МП, яке заповнює більш дрібні ніші ринку, дозволяє проводити більш вузькі адресні впливу; - МП розподілені по територіях більш рівномірно: великі підприємства на невеликій території не утворюють всього галузевого спектра, в той час як діапазон видів діяльності МП істотно ширше ; - МП, не вимагаючи великих стартових інвестицій, гарантує швидкий оборот ресурсів, високу динаміку зростання, допомагає економно і оперативно вирішувати проблеми реструктуризації економіки, гнучко реагує на зміну кон'юнктури ринку, надає економіці додаткову стабільність, вирішує соціальні питання. Підприємницька ініціатива, орієнтуючись на споживача, завжди спрямовується туди, де виникає незадоволений попит, і йде з тих сфер, які перестають відповідати запитам ринку. Таким чином, формуються і підтримуються оптимальні господарські пропорції [1]. На 1 січня 2006 року в Пермській області кількість суб'єктів малого підприємництва (далі - СМП) склало 143,4 тис., у тому числі 20,7 тис. малих підприємств і 122,3 тис. індивідуальних підприємців. Для порівняння: на 01.01.2005 року налічувалося 141,3 тис. СМП, з яких 19,4 тис. малих підприємств і 121,8 тис. індивідуальних підприємців. Середньооблікова чисельність працівників малих підприємств за підсумками 2005 року склала 143,4 тис. осіб. Збільшення кількості діючих СМП, що відбулося протягом 2005 року, пояснюється зростанням числа індивідуальних підприємців (найбільш зручний формат для ведення бізнесу) і зміною методик розрахунку, що використовуються органами статистики. Показники стану малого підприємництва в Пермській області представлено в таблиці 2.1 Таблиця 2.1 Окремі показники стану малого підприємництва в Пермській області за період 2000 - 2005 роки [2] Показник < td> 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Кількість малих підприємств (тис.) 11,0 8,2 9,2 8,8 19,4 20,7 Кількість індивідуальних підприємців (тис.) < td> 100,1 102,9 109,5 120,4 121,8 < td> 122,3 Всього суб'єктів малого підприємництва (тис.) 111,1 111,1 118,7 129,2 141,3 143,4 На 01.01.2005 частка малих підприємств у кількості великих, середніх і малих підприємств склала на 78,1%, що на 4,7% вище рівня минулого року. Галузева структура МП свідчить про те, що невиробнича сфера залишається більш комфортною для розвитку бізнесу: 38,4% всіх малих підприємств відносяться до торгівлі та громадського харчування. У будівництві - 18,4%, у промисловості - 16,3% від загальної кількості малих підприємств області. У порівнянні з 2000 роком структура бізнесу в розрізі галузей майже не змінилася, при цьому більшість малих підприємств є багатопрофільними, що істотно підвищує їх стійкість. За 2005 рік малими підприємствами випущено товарів і послуг у фактичних цінах 34447,3 млн. руб., Що в 2,4 рази більше показника 2004 року. У загальному обсязі випуску товарів і послуг частка малих підприємств становить 12,7%, проти 6,4% - 2004 року. Інвестиції в основний капітал малих підприємств на 01.01.2005 склали 11,8% від суми всіх інвестицій в економіку області. Розмір інвестицій в основний капітал на малих підприємствах зберігся приблизно на тому ж рівні і склав за підсумками 2005 року 2 964,2 млн. рублів....


Сторінка 1 из 2 | Наступна сторінка

Правий куточок