Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Управління процесами формування і розподілу прибутку


Категорія: ФінансиЗміст
Введення 1. Теоретичні аспекти формування та розподілу прибутку в організації 1.1 Економічна сутність прибутку, її види та функції 1.2 Порядок формування та розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства 1.3 Управління формуванням і розподілом прибутку в організації 2. Практичні аспекти аналізу формування та розподілу прибутку у ВАТ «КАМ-АВТО» 2.1 Аналіз динаміки, складу і структури прибутку організації 2.2 Оцінка ефективності формування прибутку організації 2.3 Аналіз використання та розподілу прибутку організації 3. Удосконалення управління процесами формування та розподілу прибутку організації Висновок Список використаних джерел та літератури
Введення
У сучасних умовах метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Прибуток є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства. Її величина в чому визначає перспективи господарського розвитку, можливості нарощування обсягів господарської діяльності. Прибуток створює зацікавленість підприємців та учасників господарської діяльності у вдосконаленні різних сторін своєї діяльності. Прибуток служить критерієм економічної ефективності господарської діяльності, виступає головним результативним показником при розрахунку ефективності використання всіх видів економічних ресурсів підприємства. І нарешті, прибуток виступає найважливішим джерелом формування доходної частини бюджетів усіх рівнів, оскільки частина її вилучається у підприємств у вигляді податків. Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку. Формування механізму жорсткої конкуренції, непостійність ринкової ситуації, ставлять перед підприємством необхідність ефективного використання наявних у його розпорядженні внутрішніх ресурсів, з одного боку, а з іншого, своєчасно реагувати на мінливі зовнішні умови, до яких відносяться фінансово-кредитна система, податкова політика держави, механізм ціноутворення, кон'юнктура ринку, взаємини з постачальниками і споживачами. Внаслідок перерахованих причин змінюються і напрями аналітичної діяльності. У сучасних умовах тема формування, використання та розподілу прибутку дуже актуальна, тому що від неї залежить фінансова стійкість підприємства. Прибуток є джерелом формування бюджетів, стимулом до звичаєм своєї продукції, розширенню асортименту. І найголовніше, вона є базою економічного розвитку держави. Об'єктом дослідження курсової роботи є ВАТ «Кам-Авто». Предметом дослідження курсової роботи є процес формування та розподілу прибутку організації. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління процесами формування та розподілу прибутку організації. Виходячи з мети, у роботі визначені наступні завдання: - визначити економічну сутність прибутку, розглянути її види; - вивчити порядок формування і розподілу прибутку підприємства; - провести аналіз формування та розподілу прибутку ВАТ «Кам-Авто»; - дати рекомендації щодо вдосконалення процесу формування і розподілу прибутку організації. Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та літератури. У першому розділі курсової роботи розглядаються теоретичні аспекти формування та розподілу прибутку. Зокрема, визначено економічну сутність прибутку, її види, вивчений порядок формування, використання та розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, розглянуто керування процесами формування і розподілу прибутку організації. У другому розділі на прикладі діяльності ВАТ «Кам-Авто» проведено аналіз використання та розподілу прибутку на підприємстві. У третьому розділі розглянуті питання вдосконалення управління процесами формування та розподілу прибутку організації. Прикладне дослідження проводилося методами порівняння техніко-економічних значень з нормативами і в динаміці, використовувалися розрахункові, аналітичні, економічні, математичні та статистичні методи. Інформаційною базою дослідження послужили дані бухгалтерської (фінансової) звітності ВАТ «Кам-Авто», зокрема бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), розшифровки до рахунків продажів, інших доходів і витрат. У процесі виконання курсової роботи були розглянуті нормативні документи, підручники, журнали, представлені в списку використаної ...


Сторінка 1 из 13 | Наступна сторінка

Правий куточок