Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Еколого-економічна ефективність нових способів гасіння розвилися підземних пожеж у важкодоступних місцях


Категорія: ЕкологіяРозроблено нові способи гасіння розвилися підземних пожеж у важкодоступних місцях, що забезпечують безпеку ведення робіт з попередження та гасіння осередків горіння в гірських виробках. Костенко В.К., Зав'ялова Е.Л. Проблема та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Гасіння підземних пожеж у важкодоступних місцях, таких як вироблені простори лав, деформовані вугільні цілики, купола за кріпленням підготовчих виробок, бункера тощо, є найбільш трудомістким, тривалим, небезпечним і дорогим видом підземних гірничорятувальних операцій в сучасній світовій практиці вуглевидобутку. Протягом останніх п'ятнадцяти років в шахтах України щорічно реєстрували від 6 до 36 ендогенних пожеж. Активним способом було погашено 36%, ізольовано - 59%, комбінованим способом ліквідовано 5% пожеж. Вони стабільно залишаються на другому місці після екзогенних пожеж по кількості і на першому - за розміром завданих збитків, який складає від 12 до 40% від втрат, заподіяних аваріями у вугільній промисловості. Крім прямих збитків, пов'язаних з втратою техніки, гірничих виробок і підготовлених до виїмки запасів вугілля, в інтенсивно відпрацьовуються виїмкових полях особливо великі втрати пов'язані з простоями лав або несвоєчасної підготовкою фронту очисних робіт. За останні роки ендогенними пожежами були виведені з експлуатації або ускладнена підготовка найпродуктивніших в Україні виїмкових полів на шахтах "Привольнянська", ім. А.Ф. Засядька, ім. Г.Г. Капустіна, "Самсонівська - Західна", "Краснолиманська", «Червоноармійська - Західна» № 1 та ін Поряд з цим підземні пожежі також чинять негативний екологічний вплив і на навколишнє середовище. В результаті пожежі в атмосферу викидаються такі шкідливі речовини, як двоокис вуглецю і сірки, окису вуглецю та азоту, в воду надходять феноли та формальдегіди, знижується міцність горілої породи, внаслідок чого потрібне застосування більш потужної кріплення в гірничих виробках. Таким чином, розробка нових способів попередження і гасіння розвилися підземних пожеж у важкодоступних місцях є актуальною науково-практичною задачею. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо складним є гасіння відбуваються у важкодоступних місцях пожеж від самозаймання взаємодіє з повітрям вугілля [1, 2]. Безпосередній вплив в таких умовах на осередок горіння вогнегасними засобами, як правило, неможливо через складність проникнення до вогнища горіння, загрози ускладнення таких аварій задимленням, загазування, а нерідко вибухами пилогазоповітряних сумішей, обваленнями горнах порід у виробки, нестабільності режимів провітрювання і підвищеними температурами в місцях ведення аварійних робіт. Одним з найбільш перспективних способів попередження, локалізації та гасіння пожеж у шахтах є інертизації атмосфери аварійного ділянки, під якою розуміють штучне зниження концентрації кисню в атмосфері горнах виробок шляхом подачі в нього флегматізірующего горіння газу [2, 3]. Найчастіше, в даний час, використовують газоподібний азот, хоча існують технології застосування діоксиду вуглецю, парогазової суміші. Інертизації за допомогою газоподібного азоту дозволяє вирішити такі завдання у ході ліквідації підземної пожежі: скоротити термін ліквідації аварії; запобігти вибухам газоповітряної суміші на аварійній ділянці; прискорити охолодження високотемпературної зони до безпечного рівня; локалізувати або повністю припинити процес горіння. Для забезпечення раціонального режиму інертизації повітря в ізольованому обсязі гірських виробок авторами запропоновано використовувати енергію потоку інертного газу, що надходить від мембранної установки [4, 5]. Для цього у виробленні зводять додаткову ізолюючу перемичку, а від трубопроводу для подачі азоту роблять відгалуження, через яке газ надходить у простір (камеру) між двома перемичками. Коли камера заповнюється азотом, подачу його через відгалуження регулюють таким чином, щоб вирівняти тиск у виробленні з боку надходить свіжої повітряного струменя і між перемичками. У цій ситуації відсутні підсосі повітря через перемичку в камеру. Перепад тисків перерозподіляється на ділянку вироблення, розділений додаткової перемичкою, по обидві сторони якої знаходиться азот, він же складає речовина витоків. Таким чином, зведенням у воздухоподающей виробленні додаткової перемички і подачею за неї азоту досягається заміна витоків повітря на витоку азоту, і, отже, виключаються підсосі повітря в ізольовану вироблення. Це дозволило розробити способи гасіння пі...


Сторінка 1 из 3 | Наступна сторінка

Правий куточок