Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Вдосконалення державного регулювання оплати праці


Категорія: Економіко-математичне моделюванняВведення

Уряди більшості країн залишають за собою повноваження з регулювання ринку праці і, зокрема, оплати праці. Однак ступінь такої участі розрізняється по країнах. В основі відмінностей лежать соціальні, політичні та економічні фактори, законодавчі традиції. Багато в чому ступінь участі держави в прийнятті рішень щодо оплати праці залежить від траєкторії попереднього розвитку країни.

  Система оплати праці в Білорусі досить жорстко регулюється державою. Підприємства обмежені у своїй свободі по встановленню заробітних плат працівників. Зарегульована система оплати праці сприймається представниками бізнесу як один з бар'єрів до розвитку, відволікає ресурси підприємств на непродуктивну працю, не сприяє підвищенню ділової активності в країні. Отже, застосовувані методи регулювання заробітної плати потребують вдосконалення.

Метою даної курсової роботи є вивчення державного регулювання оплати праці, розробка рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання оплати праці.

  У нашій країні ринок праці лише формується. Тому ряд проблем, особливо, проблеми регулювання оплати праці в умовах переходу до ринку праці залишаються. Це і пояснює актуальність теми курсової роботи.

  1 Організаційні основи заробітної плати в Республіці Білорусь
1.1 Заробітна плата. Її структура і функції

  У процесі виробничо-господарської діяльності підприємства не тільки використовують засоби праці і витрачають предмети праці, але і споживають сама праця. Праця, як вважає сучасна економічна теорія, є одночасно товаром (працівник продає свою працю, створюючи нову якість і додаткову кількість матеріальних цінностей) і причиною появи доданої вартості, так як предмети і матеріали при додатку до них праці стають дорожче. Звідси і виникає необхідність оцінити і оплатити працю в різних його проявах.

  Очевидно, що праця та її результати займають центральне місце в діяльності будь-якої організації. Працею визнається усвідомлена, енергозатратна, загальновизнана доцільною діяльність людини, людей, що вимагає докладання зусиль, здійснення роботи. [12, с. 7] Тільки праця, як доцільна діяльність людини, здатний створювати додаткову вартість і забезпечувати отримання фінансових результатів. Ця обставина зумовлює ставлення до раціонального використання трудових ресурсів, так як без колективу працівників не існує організації та без необхідної кількості людей певних професій і кваліфікації жодна організація не може досягти своєї мети.

  Участь працюючих в частці знов створених матеріальних і духовних благ виявляється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості і якості витраченого ними праці.

  Заробітна плата, по Трудовому кодексу Республіки Білорусь, - це сукупність винагород, які обчислюються у грошових одиницях або (і) натуральній формі, які наймач зобов'язаний виплатити працівникові за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час. [1]

  На мою думку, таке визначення поняття заробітної плати найбільш повно відображає її зміст, оскільки заробітна плата - це не просто винагороду за працю залежно від кваліфікації працівника, складності умов виконання роботи та її якості, але також виплати компенсуючого та стимулюючого характеру.

  Особливість оплати праці як економічної категорії полягає в тому, що в її місію входить вирішення як мінімум двох важливих проблем: по-перше, відтворення робочої сили і людини, по-друге, мотивації до праці, а значить, зацікавленості працівників у результативності діяльності своїх організацій , розвитку економіки регіонів, країни і

  суспільства в цілому. У свою чергу, ця двоєдина спрямованість оплати праці випливає з двох ключових функцій, які зарплата повинна виконувати - відтворювальної і стимулюючої.

  Відтворювальна функція оплати праці - це спроможність заробітної плати компенсувати витрати (фізичні, розумові, інтелектуальні та ін), які мали місце в процесі праці працівника.

  Для працівника заробітна плата є дохід, який він отримує в обмін на свою працю на підприємстві підприємця. Природно, що працівник зацікавлений у збільшенні цього доходу за рахунок як зростання ціни робочої сили на ринку праці, так і додатки великих трудових зусиль для отримання більшого заробітку. Певний інтерес у працівника є також і до того, щоб домагатися менш жорстких норм трудових витрат у процесі споживання робочо...


Сторінка 1 из 12 | Наступна сторінка

Правий куточок