Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Наступальна зброя учасника ТОВ


Категорія: Право, юриспруденціяЯкщо інтереси учасника та суспільства розходяться, а частка першого не є значною для прийняття рішень, то один з небагатьох, що залишилися механізмів впливу на діяльність товариства - ініціювання аудиторської перевірки. Отже, аудиторська перевірка часом відіграє роль наступального озброєння учасника, випереджаючи наступні судові суперечки. Правове регулювання У світлі корпоративних спорів основне значення має ст. 48 Федерального закону від 08.02.1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», яка передбачає, що на вимогу будь-якого учасника товариства аудиторська перевірка може бути проведена вибраним ним професійним аудитором. У разі проведення такої перевірки послуги аудитора оплачуються за рахунок учасника товариства, на вимогу якого вона проводиться. Те естьеслі інтереси учасника та суспільства розходяться, перший має право провести аудиторську перевірку за власний рахунок. Також зазначена стаття регулює, що залучення професійного аудитора провадиться: - для перевірки і підтвердження правильності річних звітів та бухгалтерських балансів товариства; - перевірки стану поточних справ товариства. Чимало суперечок викликало положення про те, що залучення аудитора відбувається за рішенням загальних зборів учасників товариства (подп. 10 п. 1 ст. 33 Закону № 14-ФЗ). Довгий час судова практика на підставі цього положення обмежувала права учасників і стверджувала їх право поставити питання про аудитора на загальних зборах, а не самостійне право укладати з аудитором договір. Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону № 14-ФЗ аудитор може бути затверджений і при установі суспільства. Дане питання вирішується більшістю не менше 3/4 від загальної кількості голосів засновників. Питання про призначення аудиторської перевірки, про затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг віднесені згідно п. 2 ст. 33 Закону № 14-ФЗ до компетенції загальних зборів учасників товариства. Статутом товариства дане питання може бути віднесений до компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства (п. 2.1 ст. 32 Закону № 14-ФЗ). Закон надає право аудитору на скликання позачергових загальних зборів учасників товариства і на відкриття в цьому випадку загальних зборів учасників (п. 2 ст. 35 та п. 4 ст. 37 Закону № 14-ФЗ). Висновок аудитора відповідно до п. 1 ст. 50 Закону № 14-ФЗ підлягає обов'язковому зберіганню в суспільстві. Стаття 36 зазначеного Закону встановлює, що висновок аудитора за результатами перевірки річних звітів та річних бухгалтерських балансів товариства підлягає поданням учасникам товариства при підготовці загальних зборів учасників. Ініціація перевірки учасником 1. Негативна практика Довгий час не могли вирішити, чи може учасник самостійно вимагати проведення аудиторської перевірки або ж тільки виносити дане питання на загальні збори. І майже по всіх судових округах практика відповідала на це однозначно - не може. Така негативна судова практика виходила з імперативності подп. 10 п. 1 ст. 33 Закону № 14-ФЗ, згідно з яким призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників. І в разі відсутності рішення про проведення аудиторської перевірки Закон № 14-ФЗ не покладає на суспільство обов'язки проводити таку перевірку на вимогу одного з його участніков1. Крім того, суди вказували, що згідно з цією нормою договір про проведення аудиторської перевірки полягає від імені товариства його виконавчим органом, а не учасником товариства, якщо інше не передбачено статутом суспільства. Отже, право укладати договори від імені товариства учаснику не надано. 2. Позиція ВАС РФ Це ставлення судів докорінно змінилося у зв'язку з прийняттям Постанови Президії ВАС РФ в 2008 году2. ВАС РФ вказав на помилковість зазначеної позиції і навів аргументацію, яка дослівно запозичується деякими федеральним судами. Згідно ч. 1 ст. 48 Закону № 14-ФЗ для перевірки і підтвердження правильності річних звітів та бухгалтерських балансів товариства, а також для перевірки стану поточних справ товариства воно має право за рішенням загальних зборів учасників ТОВ залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством, членами ради директорів (наглядової ради), особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу, членами колегіального виконавчого органу та учасниками ТОВ. Частина 2 ст. 48 Закону № 14-ФЗ передбачає, що на вимогу будь-якого учасника товариства аудит...


Сторінка 1 из 3 | Наступна сторінка

Правий куточок