Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Реакція опор конструкції


Категорія: Фізика(См); (см); (см); (кН); Знайти: реакції опор конструкції.
Рішення
Позначимо на наступному малюнку реакції опор нашої конструкції.
Fkx = 0 (1) Fky = 0 (2) Fkz = 0 (3) mx (Fk) = 0 (4) my (Fk) = 0 (5) mz (Fk) = 0 (6)
(1) XA + XB + Qcos30 = 0 (3) ZA + ZB-Qsin30-N = 0 (4) ZB * 2,5 a-N * 1,5 a-Qsin30 * 1,5 a = 0 (5) - N * b * cos60 + Q * c * sin30 = 0 (6) - XB * 2,5 a-Qcos30 * 1,5 a = 0 (6) - XB * 2,5-2cos30 * 1,5 = 0 XB =-2cos30 * 1,5/2,5 = 0 => XB = -1,039 kH (1) XA + XB + Qcos30 = 0 XA = 1,039-2cos30 = 0 => Xa = -0,693 kH (5) - N * b * cos60 + Q * c * sin30 = 0 N = 2 * 30 * sin30/60 * cos60 = 0 => N = 1 kH ZB * 2,5 a-N * 1,5 a-Qsin30 * 1,5 a = 0 ZB = (1 * 1,5 a + 2sin30 * 1,5 a)/2,5 a = 0 => ZB = 1,2 kH (3) ZA + ZB-Qsin30-N = 0 ZA = -1,2 +2 sin30 +1 = 0 => Za = 0,8 kH
Перевірка:
mx1 (Fk) = 0
- ZA * 2,5 a + N * a + Qsin30 * a = 0 -0,8 * 2,5 +1 +2 * 0,5 = 0 0 = 0 - вірно
mz1 (Fk) = 0
XA * 2,5 a + Qcos30 * a = 0 -0,693 * 2,5 +2 * 0,866 = 0 0 = 0 - вірно.
Сили, kН XA ZA XB ZB N -0,693 -0,8 -1,039 1,2 1 < /tr>
Завдання: знайти реакції опор конструкції Дано: Q G a b c R r 3 kH 2 kH 60 см 20 см 40 см 20 см 5 см
Знайти реакції опор А і В.
Для знаходження шуканих величин, яких, як видно з конструкції, чотири: XA, XB, ZB, ZA - запишемо систему з 5 рівнянь, що характеризують умови рівноваги механізму:

Рівняння проекцій сил на вісь Oy відсутня через брак перших. У даній конструкції діюча сила натягу нитки може бути замінена на силу. У цій ситуації буде враховуватися і вантаж, прикріплений до нитки Спроектуємо сили і перепишемо систему:


Вийшла система з 5 рівнянь з п'ятьма невідомими, розв'язуючи яку, отримаємо:
XA Н XB Н ZA Н ZB Н P Н 330,45 44,55 -2191 2242 1299
Вийшло, що реакція опори ZA - негативна. Це означає, що на малюнку вона повинна бути спрямована в інший бік. Рішення для модулів виглядає наступним чином:
XA Н XB Н ZA Н < /td> ZB Н P Н 330,45 44,55 2191 2242 1299
Відповідь: XA = 330,45 Н; XB = 44, 55 Н; ZB = 2242 Н; ZA = 2191 Н.
XA Н XB Н ZA Н ZB Н P Н 716,5 134 -1658 1435 750
1. Виключимо час t з рівнянь:
t = y/5 ________ x = 7 (y/5) 2-3 або y = v 25 (x +3)/7 - полупарабола уздовж осі ОХ
2 . Визначення швидкості: VX = x1 = 14t При t1 = 1/4 c Vx = 14/4 = 3.5 (см/с) Vy = y1 = 5 = co nst ______________ V = v V2x + V2y = v 3.52 +52 = 6.1 (см/с) 3. Визначення прискорень: ax = x11 = 14 (см/с2) = const ay = y11 = 0 (см/с2) ______ a = v a2x + a2y = v 142 +0 = 14 (см/с2) Тангенциальное прискорення: a & tau ; = (Vx * ax + Vy * ay)/V = ??(3.5 * 14 +5 * 0)/6.1 = 8,03 (см/с2) _________ an = v a2-a2? = v 142 - (8.03 ) 2 = 11.5 (см/с2) ? = V2/an = (6.1) 2/11.5 = 3.24 (см/с2)
xt1 = 5t2 +5 t/3-3 = -2.56 (см) yt1 = 3t2 + t +3 = 7 (см) Mt1 (-2.56; 1.25) - положення точки при t = t1 M0 (-3; 0) - положення в початковий момент часу


< br/>
Дано: R2 = 40; r2 = 20; R3 = 35; r3 = 35 X = C2t2 + C1t + C0 При t = 0 x0 = 7 = 6 t2 = 2 x2 = 103 см X0 = 2C2t + C1 C0 = 7 C1 = 6103 = C2 * 22 +6 * 2 +7 4C2 = 103-12-7 = 84 C2 = 21 X = 21t2 +6 t +7
= V = 42t +6 a = = 42 V = r2 2 R2 2 = R3 3 березня = V * R2/(r2 * R3) = (42t +6) * 40/20 * 35 = 2,4 t +0,34 3 = 3 = 2,4 Vm = r3 * 3 = 35 * (2,4 t +0,34) = 84t +11,9 atm = r3 = 2,4 t atm = R3 = 35 * 2,4 t = 84t anm = R3 23 = 35 * (2, 4t +0,34) 2 = 35 * (2,4 (t +0,14) 2 a =
Правий куточок