Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Фінансове управління підприємством


Категорія: ФінансиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Чуо "Інститут парламентаризму та Підприємництва"
Кафедра "Фінанси та кредит"
Звіт Про проходження переддипломної виробничої практики Фінансове управління підприємством
Мінськ 2009
Зміст
1. Система організації та управління виробництвом, працею і зарплатою, кадрами на підприємстві 2. Організація фінансової роботи на підприємстві 3. Основні виробничі фонди, їх структура, призначення та порядок переоцінки на підприємстві 3.1 Документальне оформлення та облік вибуття і переміщення основних засобів 3.2 Документальне оформлення надходження, списання та ліквідації основних засобів 3.3 Облік зносу основних засобів 4. Оборотні виробничі фонди та оборотні кошти підприємства 5. Грошові доходи і прибуток. Їх джерела і порядок розподілу 6. Оподаткування підприємства Додатки
1. Система організації та управління виробництвом, працею і зарплатою, кадрами на підприємстві
Основними завданнями обліку праці та заробітної плати є: контроль за використанням робочого часу і виробітку; правильне нарахування заробітної плати і розподіл її за напрямами витрат; правильне обчислення податків та інших утримань із зарплати; контроль за використанням фонду заробітної плати. Кадровим підрозділом підприємства вирішуються такі завдання: організовується робота з комплектування підприємства кадрами, робітниками і службовцями і відбувається розробка прогнозу поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв'язків з навчальними закладами та службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю, формування працівників усередині підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для приміщення оголошень про наймання працівників; здійснюється робота з підбору, відбору і розстановці кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей, контролюється правильність використання працівників у підрозділах підприємства; проводиться приймання (заповнюється особистий листок з обліку кадрів, особова картка форми Т2 і полягає контракт (Додаток 2,3,4), розміщення молодих фахівців і молодих робітників відповідно до отриманої в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів проводиться проведення їх стажування і роботи по адаптації до виробничої діяльності; здійснюється планомірна робота по створенню резерву для висування на основі таких організаційних форм, як планування ділової кар'єри, пересування керівників і спеціалістів (навчання на спеціальних курсах, стажування); організовується проведення атестації працівників підприємства, її методичне та інформаційне забезпечення, бере участь в аналізі результатів атестації, розробці заходи з реалізації рішень атестаційних комісій, визначається коло фахівців, які підлягають повторній атестації; відбувається розробка систем комплексної оцінки працівників і результатів їх діяльності, службово-професійного просування персоналу, підготовці пропозицій щодо вдосконалення проведення атестації; здійснюється своєчасне оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства, облік особового складу, видачу довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників, зберігання і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів , а також підготовка матеріалів для подання персоналу до заохочень і нагороджень; забезпечується підготовка документів з пенсійного страхування, а також документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім'ям, а також подання їх до органу соціального забезпечення; проводиться робота з оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи, її матеріально-технічної та інформаційної бази, впровадженню сучасних методів управління кадрами з використанням автоматизованих підсистем "АСУ-кадри" і автоматизованих робочих місць працівників кадрових служб, створенню банку даних про персонал підприємства, його своєчасному поповненню, оперативному представленню необхідної інформації користувачам; здійснюється методичне керівництво та координація діяльності фахівців і інспекторів з кадрів підрозділів підприємства, контролює виконання керівниками підрозділів законодавчих актів і постанов уряду, постанов, наказів і розпоряджень керівника підприємства з питань кадрової політики та роботи з персоналом; забезпечуються соціальні г...


Сторінка 1 из 15 | Наступна сторінка

Правий куточок