Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Використання енергоресурсів


Категорія: Економіко-математичне моделювання- Необхідна умова існування і розвитку людської цивілізації. Збільшення масштабів енергоспоживання в світі пояснюється необхідністю задоволення зростаючих соціально-економічних потреб суспільства.

  Світовий паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) є однією з основних складових сучасного світового господарства, охоплює всі процеси видобутку і переробки палива (паливні галузі промисловості), електроенергетику, а також транспортування і розподіл палива та електроенергії. Частка цього комплексу в сукупному світовому ВВП в останні роки становила близько 3%. Загальна структура ПЕК представлена ??на малюнку.

В даний час майже 90% світової енергії забезпечує органічне паливо (1). Багато дослідників висловлюють занепокоєння неухильним зростанням видобутку нафти і газу і можливим виснаженням їх природних запасів вже до середини поточного сторіччя.

  Майбутнє світового ринку енергоресурсів і його подальший розвиток представляє величезний практичний інтерес для всіх країн світу; на початку XXI в. не залишилося практично жодної країни, що не залученою в світову торгівлю ними. У цьому зв'язку видається закономірним, що в даний час безліч організацій регулярно розробляють коротко-, середньо - і довгострокові прогнози розвитку світової енергетики та відповідних ринків енергоресурсів, в їх числі можна назвати Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), Міністерство енергетики США, Світовий банк, спеціальні служби ОПЕК, Всесвітня рада з енергетики і т.д. Постійний інтерес самого широкого кола представників ділових кіл міжнародного бізнесу до оцінки найбільш ймовірних перспектив розвитку світових ринків енергоносіїв (нафти,

природного газу і вугілля) цілком логічний і зрозумілий. На даний момент саме стан світового ринку нафти, динаміка і рівень цін на ньому у вирішальній мірі впливають на світові ціни на інші енергоносії, а опосередковано - і на багато інші сировинні товари міжнародної торгівлі. У свою чергу це є найважливішим фактором формування і всієї загальногосподарської кон'юнктури в світі в цілому, а також середньо - і довгострокових тенденцій розвитку світової економіки.

  Дослідження проблемних питань світового паливно-енергетичного комплексу є виключно важливим і для Російської Федерації, так як вона, будучи одним з найбільших експортерів нафти і природного газу, робить досить істотний вплив на формування тенденцій розвитку ринків енергоресурсів. При цьому паливно-енергетичний комплекс традиційно є базовою бюджетоутворюючої галуззю нашої держави.

  За різними оцінками Світової енергетичної ради (World Energy Council), Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency), Департаменту енергетичної інформації США (Energy Information Administration), темпи зростання споживання нафти в світі в період до 2020р. складуть від 1,8 до 2,1% на рік. При цьому найбільш інтенсивне зростання споживання нафти очікується в Азії, Китаї, країнах Південної та Центральної Америки, а також у країнах з перехідною економікою. Зростання попиту в цих регіонах буде більш ніж в 3 рази перевищувати цей показник для країн ОЕСР. Найбільші темпи зростання нафтовидобутку в зазначений період очікуються в країнах ОПЕК, Росії, країнах СНД, а також у деяких країнах, що розвиваються. У цей же період очікуються певні зміни в регіональній структурі світового видобутку нафти. Частка країн і країн ОПЕК в загальносвітових обсягах видобутку

збільшиться до 2020р. приблизно на 10% і складе близько 65% 2. Водночас відносна частка країн ОЕСР знизиться до рівня 20% від загальносвітового обсягу, і в європейському регіоні ОЕСР видобуток нафти, досягнувши свого піку, почне поступово знижуватися. Виробництво в країнах ОЕСР в 2010р. становитиме 5,2 млн барелів/день, а в 2020р - 3,5 млн барелів/день. Таким чином, залежність промислово розвинених країн від імпорту енергоносіїв, що підтверджується прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, буде неухильно зростати, що потребують диверсифікації в поставках для вирішення питань енергетичної безпеки. Тільки кілька індустріально розвинених країн зможуть забезпечувати зростаючі потреби в енергії за рахунок власних джерел.

  В цілому, за наявними оцінками, очікуваний приріст споживання нафти в світі в найближчі 20 років буде істотним і складе близько 30 -40 млн барелів на день (більш ніж на 40%). При цьому країни ОПЕК збережуть свою лідируючу роль у задоволенні очікуваного приросту попиту. Такі прогнози...


Сторінка 1 из 6 | Наступна сторінка

Правий куточок