Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Кредити від комерційного банку на житлове будівництво


Категорія: Економіко-математичне моделюванняЗавдання 1
Наведено поквартальні дані про кредити від комерційного банку на житлове будівництво (в умовних одиницях) за 4 роки (всього 16 кварталів, перший рядок відповідає першому кварталу першого року). Потрібно: 1) Побудувати адаптивну мультипликативную модель Хольта-Уінтерс з урахуванням сезонного фактора, прийнявши параметри згладжування ? 1 = 0,3; ? 2 = 0,6; ? 3 = 0,3. 2) Оцінити точність побудованої моделі з використанням середньої відносної помилки апроксимації. 3) Оцінити адекватність побудованої моделі на основі дослідження: випадковості залишкової компоненти за критерієм піків; незалежності рівнів ряду залишків по d-критерієм (критичні значення d1 = 1,10 і d2 = 1,37) і по першому коефіцієнту автокореляції при критичному значенні r1 = 0,32; нормальності розподілу залишкової компоненти по R/S-критерієм з критичними значеннями від 3 до 4,21. 4) Побудувати точковий прогноз на 4 кроки вперед, тобто на 1 рік. 5) Відбити на графіку фактичні, розрахункові та прогнозні дані. Таблиця 1 Поквартальні дані про кредити від комерційного банку на житлове будівництво (в умовних одиницях) за 4 роки t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 Y (t) 28 36 43 28 31 40 49 30 34 44 52 33 39 48 58 36 Рішення Будемо вважати, що залежність між компонентами тренд-сезонний тимчасовий ряд мультиплікативна. Мультиплікативна модель Хольта-Уінтерс з лінійним зростанням має наступний вигляд:, (1) де k - період попередження; Yр (t) - розрахункове значення економічного показника для t-гo періоду; a (t), b (t) і F (t ) - коефіцієнти моделі; вони адаптуються, уточнюються у міру переходу від членів ряду з номером t-1 до t; F (t + kL) - значення коефіцієнта сезонності того періоду, для якого розраховується економічний показник; L - період сезонності (для квартальних даних L = 4, для місячних - L = 12). Таким чином, якщо за формулою 1 розраховується значення економічного показника, наприклад за другий квартал, то F (t + kL) якраз буде коефіцієнтом сезонності другого кварталу попереднього року. Уточнення (адаптація до нового значенням параметра часу t) коефіцієнтів моделі проводиться за допомогою формул:, (2), (3). (4) Параметри згладжування ? 1, ? 2 і ? 3 підбирають шляхом перебору з таким розрахунком, щоб розрахункові дані найкращим чином відповідали фактичним (тобто щоб забезпечити задовільну адекватність і точність моделі). З формул 1 - 4 видно, що для розрахунку а (1) і b (1) необхідно оцінити значення цих коефіцієнтів для попереднього період часу (тобто для t = 1-1 = 0). Значення а (0) і b (0) мають сенс цих же коефіцієнтів для четвертого кварталу року, що передує першого року, для якого є дані в табл. 1. Для оцінки початкових значень а (0) і b (0) застосуємо лінійну модель до перших 8 значенням Y (t) з табл. 1. Лінійна модель має вигляд:. (5) Метод найменших квадратів дає можливість визначити коефіцієнти лінійного рівняння а (0) і b (0) за формулами 6 - 9:; (6); (7); (8). (9) Застосовуючи лінійну модель до перших 8 значенням ряду з таблиці 1 (тобто до даних за перші 2 роки), знаходимо значення а (0) і b (0). Складемо допоміжну таблицю для визначення параметрів лінійної моделі: Таблиця 2 t Y (t) t-tcp Y-Ycp (t-tcp) 2 (Y-Ycp) (t-tcp) 1 28 -3,5 -7,625 12, 25 26,6875 2 36 -2,5 0,375 6,25 -0,9375 3 < /td> 43 -1,5 7,375 2,25 -11,0625 4 28 -0,5 -7,625 < td> 0,25 3,8125 5 31 0,5 -4,625 0,25 -2,3125 6 40 1,5 4,375 2,25 6,5625 < /td>

Сторінка 1 из 8 | Наступна сторінка

Правий куточок