Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Кодування і декодування


Категорія: Комунікації і зв'язокДержавна освітня установа вищої професійної освіти «сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики»
Контрольна робота
Предмет: «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»
Зміст
1 Вихідні дані і відпрацьовувати питання 2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 січня ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 травня ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 ВИСНОВОК Список використаної літератури
1 Вихідні дані і відпрацьовуються питання
У ході виконання даної контрольної роботи необхідно провести розрахунки чотирьох лабораторних робіт і які у них теоретичних завдань , а саме, в лабораторній роботі № 1 дослідити методи кодування і декодування циклічних кодів. У лабораторній роботі № 2 дослідити методи кодування і декодування сверточних кодів. У лабораторній роботі № 3 досліджувати виявляти і виправляти здатність циклічних кодів. У лабораторній роботі № 4 дослідити методи комутації. На підставі проведених розрахунків зробити необхідні висновки.
2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Тема: «Дослідження методів кодування і декодування циклічних кодів»
Мета роботи
1. Вивчення структури кодерів циклічного коду. 2. Аналіз процесу формування перевірочних розрядів. 3. Вивчення принципів виявлення та виправлення помилок в декодере циклічного коду. Розрахунки: У даній роботі необхідно здійснити кодування кодової інформації 1101 за допомогою утворює полінома Р (Х) = X4 + X3 + X2 +1 (за варіантом заданому викладачем). По виду утворює полінома Р (Х) можна визначити вид утворює числа. У нашому випадку утворить число буде мати вигляд: Р (Х) = 1X4 +1 X3 +1 X2 +0 Х1 +1 Х0 = 11101. Утворить число являє собою упорядковану сукупність довічних коефіцієнтів перед ступенями утворює полінома. Відсутність подільності без залишку на утворить число прийнятої кодової комбінації циклічного коду є ознакою наявності помилки в ній. Залишок від ділення називається синдромом помилки і з його вигляду можна визначити місце розташування помилкового елемента всередині кодової комбінації і потім його виправити. Для забезпечення подільності в якості перевірочних розрядів слід використовувати розряди залишку від ділення по модулю два інформаційних розрядів з приписаними до них праворуч r нулями на який утворює число. Так як інформаційні розряди мають вигляд 1101, утворює поліном Р (Х) = X4 + X3 + X2 +1, який утворює число 11 101, то знайдемо перевірочні розряди, причому r = 3. Допишемо праворуч до інформаційних розрядами три нуля і отримане двійкове число розділимо по модулю два на утворить число: де 001 - синдром помилки (залишок чи інакше перевірочні розряди). Доповнимо інформаційні розряди перевірочними і перевіримо подільність отриманої кодової комбінації на перевірочне число (в результаті цього синдром повинен виявитися рівним нулю):
Отже, перевірочні розряди (синдром) матимуть вигляд: 001. Таким чином, основною операцією кодера є операція визначення залишку від ділення надійшли від джерела інформаційних розрядів і приписаних до них праворуч r нулів на утворить число, яке відображає структуру утворює полінома. Отже, основною частиною кодера є дільник двійкового числа, що відображає інформаційні розряди на утворить число. Для зберігання r-розрядних проміжних і остаточних результатів пристрій поділу має містити регістр з r осередків, в нашому випадку трьох осередків. Таким чином, пристрій поділу в основі своїй представляє регістр зсуву зі зворотним зв'язком. Таким чином, побудуємо кодер циклічного коду для чого скористаємося правилом: якщо пронумерувати комірки регістра зростаючими ступенями Х (Х0, Х1, ..., ХR +1) - то суматори включаються на входах тих осередків, які відповідають ненульовим членам утворює полінома, крім молодшої осередки Х0. Також додамо, що для введення розрядів діленого схему пристрою ділення необхідно доповнити ще одним сумматором по модулю два, включеним в ланцюг зворотного зв'язку таким чином, що один вхід підключений до виходу старшої осередки регістру, на другий вхід подаються розряди діленого, а вихід підключений до ланцюга зворотного зв'язку. Таким чином, загальна кількість суматорів за модулем два виходить на одиницю менше ваги утворює числа. Схема пристрою поділу на який утворює поліном Р (Х) = X4 + X3 + X2 +1 зображена на рис. 2.1:
Рис.2.1 Пристрій формування перевірочних розрядів.
Формування перевірочних розрядів починається відразу ж при надходженні інформаційних розрядів. Після надходження останнього інформаційного розряду в осередках регістра пристрою діл...


Сторінка 1 из 6 | Наступна сторінка

Правий куточок