Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Доказове міркування поняття і структура


Категорія: ЛогікаЗміст.
4 5.Права і помилки, що зустрічаються в доказі і спростуванні. 11 5.1 Правила і помилки, що відносяться до тези. 11 5.3 Правила до форми обгрунтованого тези (демонстрації) і помилки у формі докази. 15
Введення.
Пізнання окремих предметів, їх властивостей відбувається за допомогою форм чуттєвого пізнання (відчуттів і сприймань). Ми бачимо, що цей будинок ще не добудований, відчуваємо смак гірких ліків і так далі. Ці істини не підлягають особливому доведенню, вони очевидні. У багатьох випадках, наприклад на лекції, у творі, у науковій роботі, в доповіді, в ході полеміки, у судових засіданнях, на захисті дисертації і в багатьох інших, доводиться доводити, обгрунтовувати висловлені судження. Доказовість - важлива якість правильного мислення. Теорія докази і спростування є в сучасних умовах засобом формування науково обгрунтованих переконання. У науці вченим доводиться доводити самі різні судження, наприклад судження про те, що існувало до нашої ери, до якого періоду належать предмети, які виявляються при археологічних розкопках, про атмосферу планет Сонячної системи, про зірки і галактиках Всесвіту, про теореми математики, про напрямок розвитку ЕОМ, про здійснення довгострокових прогнозів погоди, про таємниці Світового океану й космосу. Всі ці судження повинні бути науково обгрунтовані. Доказ - це сукупність логічних прийомів обгрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов'язаних з ним суджень. Доказ пов'язано з переконанням, але не тотожне йому:
докази повинні грунтуватися на дані науки та суспільно-історичної практики, переконання ж можуть бути засновані, наприклад, на релігійному вірі в догмати церкви, на забобонах, на необізнаності людей в питаннях економіки і політики, на видимості доказовості, заснованої на різного роду софизмах.

  1.Структура докази.
Основу докази складають наступні положення: 1. Теза. 2.Аргументи. 3.Демонстрація. Теза - це судження, істинність якого треба довести. Аргументи - це ті істинні судження, якими користуються при доведенні тези. Формою докази, або демонстрацією, називається спосіб логічного зв'язку між тезою і аргументами. Існують правила доказового міркування. Порушення цих правил веде до помилок, що належать до доказуваному тези, аргументів або до самої форми докази.

  2.Аргументація. Розрізняють декілька видів аргументів 1. Засвідчені поодинокі факти. До такогг роду аргументам відноситься так званий фактичний матеріал, тобто статистичні дані про населення, території держави, кількості озброєння, показання свідків, підпису особи на документі, наукові дані наукові факти. Роль фактів в обгрунтуванні висунутих положень, у тому числі наукових, дуже велика. Як не досконале крило птаха, воно ніколи не змогло б підняти її у височінь, не спираючись на повітря. Факти - повітря вченого. Без них ми ніколи не зможемо злетіти. Без них наші теорії - порожні потуги. Але вивчаючи, експериментуючи, спостерігаючи, намагайтеся на залишатися на поверхні фактів. Не перетворюйте в архіваріусів фактів. Намагайтеся проникнути в таємницю їх виникнення. Наполегливо шукайте закони ними управляющіе.Уще Мічурін сказав: "Ми не можемо чекати милостей від природи; взяти їх у неї - наше завдання". Ціною десятків тисяч проведених дослідів, збору наукових фактів він створює свою струнку наукову систему виведення нових сортів рослин. 2.Визначення як аргументи докази. Визначення понять формулюються в кожній науці. Свої визначення існують в хімії, математики, фізики і так далі. 3.Аксіоми та постулати. У математиці, механіці, теоретичній фізиці, математичної логіки та інших науках крім визначень вводять аксіоми. Аксіоми - це судження, які приймаються в якості аргументів без доказу, так як вони підтверджені багатовіковою практикою людей. 4.Ранее доведені закони науки і теореми як аргументи доказзательства. Як аргументи докази можуть виступати раніше доведені закони фізики, хімії, біології та інших наук, теореми математики. У ході докази якого-небудь тези може використовуватися не один а кілька з перерахованих видів аргументів. Слід особливо підкреслити, що критерієм істинності є практика. Якщо практика підтвердила істинність судження, то подальше доказ не потрібно. Практика - критерій істинності якої теорії.

  3.вид доказів.
Докази за формою поділяються на прямі і непрямі (непрямі). Прямий доказ йде від розгляду аргументів до доведення тези, тобто істинність...


Сторінка 1 из 5 | Наступна сторінка

Правий куточок