Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Механізм насоса з кулісою, що коливається 2


Категорія: Митна системаМіністерство освіти Республіки Білорусь

МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВА
КАФЕДРА «Прикладна механіка»

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
З дисципліни «Теорія механізмів і машин»

Тема проекту «Механізм насоса з кулісою, що коливається»
Виконавець: ст. гр. ХМУ-041
Полонець М.І.

Керівник: ст. викладач

Горюнова Ф.К.

Могильов 2006

Міністерство освіти Республіки Білорусь

МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВА
КАФЕДРА «Прикладна механіка»

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин»

Тема проекту: «Механізм насоса з кулісою, що коливається»
Виконавець: ст. гр. ХМУ-041
Полонець М.І.

Керівник: ст. викладач

Горюнова Ф.К.
Могильов 2006 Зміст:
Введення

Динамічний синтез важільного механізму за коефіцієнтом нерівномірності ходу машини.

Вихідні дані для проектування ......................................... с.6

Завдання синтезу важільних механізмів ......................................... с.7

Структурний аналіз важільного механізму ................................... с.9

Метричний синтез важільного механізму ................................... с.12

Побудова 12 планів положення механізму ................................. с.14

Побудова 12 повернутих планів швидкостей ................................ с.15

Опис динамічної моделі машинного агрегату ...................... с.17

Визначення наведених сил і моментів опору ................ с.18

Побудова графіка .................................................. с.19

Побудова графіків роботи сил опору і роботи рушійних сил ........................................................................ с.20

Побудова графіка ................................................. с.21

Побудова графіка прирощеної кінетичної енергії ... с.22

Визначення приведеного моменту інерції ............................. с.23

Побудова графіка .................................................... с.25

Побудова графіка кривої Віттенбауера ...................... с.26

Визначення надлишкової роботи механізму і моменту інерції маховика…………………………………………………………………………………..…с.28

Вибір положення максимального навантаження за графіком ....... с.29

  Введення
Механізм насоса з кулісою, що коливається застосовується в нафтовидобувній промисловості і призначений для відкачування рідини з нафтових свердловин. Може застосовуватися також для перекачування рідини.

  Подача рідини регулюється автоматично за рахунок кулачкового механізму 6.

  Поршень 4 отримує зворотно-поступальний рух в циліндрі від електродвигуна 8 через планетарний редуктор 9 і шарнірно-стрижневої механізм О1АО2С.

  При русі поршня вгору здійснюється робочий хід, а при русі поршня вниз - холостий.

  При робочому ході на поршень 4 діє постійна за величиною сила корисного опору.

  Механізм з кулісою, що коливається - односторонньої дії.

  Кулачок 6 отримує обертання допомогою зубчастої передачі Z5-Z6.
Рис. 1. Кінематична схема механізму

Ріс.2.Схема приводу верстата.

  1. Динамічний синтез важільного механізму

1.1. Вихідні дані для проектування.

Розміри ланок:

Завдання динамічного синтезу важільних механізмів.

  При динамічному синтезі важільних механізмів стоять два завдання: метричний синтез відсутніх розмірів ланок і друге завдання проектування маховика, який необхідно встановити на вхідному ланці важільного механізму з метою зменшення коливань кутової швидкості вхідної ланки.
Коливання кутової швидкості викликають динамічний тиск в кінематичних парах, можуть викликати пружні коливання ланок, погіршують умови перебігу технологічного процесу. Нерівномірність ходу машини і нерівномірність руху головного валу оцінюється коефіцієнтом нерівномірності ходу машини.

  с. 377 [1]

  - Коефіцієнт нерівномірності ходу машини

  - Максимальна кутова швидкість в циклі

- Мінімальна кутова швидкість в циклі

- Середнє значення кутової швидкості

Коливання кутової швидкості обумовлюється двома...


Сторінка 1 из 10 | Наступна сторінка

Правий куточок