Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Зміст і структура тестових матеріалів з механіки


Категорія: ФізикаЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ Тематична структура Зміст тестових матеріалів 1. Завдання {{1}} ТЗ № 1 Відзначте правильну відповідь Системою відліку називається ? Сукупність тіл, по відношенню до яких розглядається рух, і відлічують час годин. ? Сукупність нерухомих один щодо одного тіл, по відношенню до яких розглядається рух. ? Сукупність нерухомих один щодо одного тіл, по відношенню до яких розглядається рух, і відлічують час годин. ? Сукупність довільних нерухомих тіл і відлічують час годин. 2. Завдання {{2}} ТЗ № 2 Відзначте правильну відповідь Матеріальною точкою називається: ? Тіло малих розмірів. ? Тіло, формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати. ? Тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. ? Мінімальна частка матерії. 3. Завдання {{3}} ТЗ № 3 Позначте правильну відповідь Описати рух матеріальної точки в просторі це означає: ? Вказати вид функціональної залежності всіх трьох її координат від часу. ? Вказати вид функціональної залежності радіусвектора цієї точки від часу. 4. Завдання {{4}} ТЗ № 4 Позначте правильну відповідь Переміщенням називається: ? Спрямований відрізок прямої, що з'єднує початкову та кінцеву ? Вектор, що з'єднує початкову та кінцеву точки при русі вздовж траєкторії. 5. Завдання {{5}} ТЗ № 5 Позначте правильну відповідь Траєкторія це: ? Лінія, вздовж якої рухається тіло. ? Лінія, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла. 6. Завдання {{6}} ТЗ № 6 Відзначте правильну відповідь Шлях це: ? Відстань між початковим і кінцевим положенням тіла. ? Відстань, пройдена тілом уздовж траєкторії. ? Довжина траєкторії. 7. Завдання {{7}} ТЗ № 7 Відзначте правильну відповідь Які з перерахованих нижче величин скалярні? 1). Швидкість, 2). Шлях, 3). Переміщення ? Тільки 1 ? Тільки 2 ? Тільки 3 ? 1 і 2 серпня. Завдання {{8}} ТЗ № 8 Відзначте правильну відповідь Миттєва швидкість в даній точці траєкторії в загальному вигляді виражається: ? ? ? ? 9. Завдання {{9}} ТЗ № 9 Відзначте правильну відповідь Швидкість тіла, що рухається прямолінійно і равноускоренно, змінилася при переміщенні з точки 1 в точку 2 так, як показано на малюнку. Який напрям має вектор прискорення на цій ділянці шляху? ? Направо ? Наліво ? Прискорення дорівнює нулю ? Може бути будь-яким 10. Завдання {{10}} ТЗ № 10 Позначте правильну відповідь Нормальна складова вектора прискорення виражається: ? ? ? ? 11. Завдання {{11}} ТЗ № 11 Позначте правильну відповідь Тангенціальна складова вектора прискорення виражається: ? ? ? ? ? 12. Завдання {{12}} ТЗ № 12 Позначте правильну відповідь Прискорення матеріальної точки в загальному вигляді виражається: ? ? ? ? 13. Завдання {{13}} ТЗ № 13 Позначте правильну відповідь Модуль вектора кутової швидкості дорівнює: ? ? ? ? 14. Завдання {{14}} ТЗ № 14 Позначте правильну відповідь Визначення частоти обертання ? ? ? Число оборотів за одиницю часу.
? Повне число оборотів, здійснених тілом за час руху.
15. Завдання {{15}} ТЗ № 15 Позначте правильну відповідь циклічною частотою називається величина, що чисельно дорівнює: ? Числу коливань в одиницю часу. ? Числу коливань за секунди.
16. Завдання {{16}} ТЗ № 16 Позначте правильну відповідь При рівномірному обертанні кутова швидкість ? і частота обертання ?, пов'язані співвідношенням:
? ? ? ? 17. Завдання {{17}} ТЗ № 17 Позначте правильну відповідь Період обертання це: ? Час одного повного обороту.
? Час, за який тіло повертається на кут.
? Величина, обумовлена ??формулою, де t - час обертання, N - число оборотів за даний час.
18. Завдання {{18}} ТЗ № 18 Позначте правильну відповідь Лінійна і кутова швидкості пов'язані виразом: ? ? ? ? 19. Завдання {{19}} ТЗ № 19 Позначте правильну відповідь Вектор кутового прискорення виражається формулою; ? ? ? ? 20. Завдання {{20}} ТЗ № 20 Позначте правильну відповідь Формули шляху при рівноприскореному русі: ? ? ? ? ? 21. Завдання {{21}} ТЗ № 21 Позначте правильну відповідь Формули кута повороту при рівноприскореному обертанні: ? ? ? ? Не знаючи стан системи в початковий момент часу t0, але знаючи закони, що керують рухом, визначити стану системи в усі наступні моменти часу. 22. Завдання {{22}} ТЗ № 22 Позначте правильну відповідь Середня шляхова швидкість матеріальної точки дорівнює: ? Відношенню переміщення до проміжку часу, витраченому на нього. ? Відношенню шляху до проміжку часу, витраченому на проходження цього шляху. 23. Завдання {{23}} ТЗ № 23 Позначте правильну відповідь Осн...


Сторінка 1 из 9 | Наступна сторінка

Правий куточок