Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Аналіз власного капіталу


Категорія: ФінансиКурсова робота
З дисципліни: Фінанси організації
На тему: Фінансова звітність та її аналіз на прикладі ТОВ «Лідер»
Студент групи ______: _________________________ Викладач: ________________________.
М. Владивосток 2009
ЗМІСТ Введение……………………………………………………………………………...3 Глава 1: Фінансова звітність організації ........................................... 5 1.1.Структура фінансової звітності, її види та призначення ................ 5. Бухгалтерський баланс як джерело аналітичної інформації .... 10. Основні взаємозв'язку звітних форм ...................................... 12 Глава 2. Аналіз фінансового стану організації ................................. 15 2.1.Основние принципи, методи і послідовність аналізу фінансового стану підприємства .................................................... .20 2.2. Аналіз фінансової стійкості ........................................... 22 2.3. Аналіз ліквідності балансу .................................................. 28 2.4. Аналіз фінансових коефіцієнтів ........................................ 30 Заключение………………………………………………………………………… 34 Додаток 1 ................................................................................. 36 Додаток 2 ................................................... .............................. 41 Список літератури ............................................................................ 42
Введення Бухгалтерська звітність підприємства служить основним джерелом інформації про його діяльність. Це - основа аналізу фінансового стану підприємства. У сучасних умовах аналіз фінансової звітності займає все більше місце в обгрунтуванні прийнятих економічних рішень. Вивчення бухгалтерських звітів дозволяє розкрити причини досягнутих успіхів і недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи вдосконалення його діяльності. Повний всебічний аналіз звітності потрібен передусім засновникам і адміністрації підприємства для прийняття рішень про оцінку своєї діяльності [4,8]. Бухгалтерську (фінансову) звітність можна розглядати як інструмент ринкових відносин, так як дані про майновий та фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності є і засобом залучення потенційних інвесторів і кредиторів Всі організації будь-якої організаційно-правової форми власності зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність. Бухгалтерська звітність у встановлених формах містить систему зіставних і достовірних відомостей про реалізованої продукції, роботах і послугах, витратах на їх виробництво, про майновий та фінансовий стан організації та результати її господарської діяльності. Актуальність теми курсової роботи полягає в значущості фінансової звітності, яка є завершальним етапом облікового процесу. У сучасних умовах економічної кризи для підтримки конкурентоспроможності, забезпечення платоспроможності підприємству необхідно здійснювати аналіз фінансової звітності, з метою виявлення основних складових і визначення наслідків їх змін для фінансової стійкості. Метою курсової роботи є вивчення фінансової звітності, її основних показників та їх аналіз. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: вивчити теоретичні питання формування бухгалтерської звітності; вивчити бухгалтерський баланс, як джерело аналітичної інформації, сформувати базу для економічного аналізу; провести аналіз фінансового стану підприємства. Об'єктом дослідження курсової роботи є Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Лідер». Метою діяльності товариства є отримання прибутку. Основний вид діяльності підприємства ТОВ «Лідер» - оптова торгівля нафтопродуктами. Предметом дослідження - річна фінансова звітність, основні показники та їх аналіз. Методи дослідження та вивчення, використовувані в процесі роботи: аналіз теоретичної та практичної бази з даної теми, графічні способи відображення інформації (малюнки), економічний аналіз. Теоретичну і методологічну основу курсової роботи склали фундаментальні положення бухгалтерського обліку, нормативні, інструктивні та довідкові матеріали з бухгалтерського обліку, навчальні посібники вітчизняних економістів, таких як Адамов В.Є., Кірєєва Н.В., Любушкін Н.П., Пласкова Н. С., Ремізова Є.Ю., Романовський М.В., установчі документи «ТОВ Лідер», бухгалтерська та фінансова звітність за 2006 - 2008 роки.
Глава 1: Фінансова звітність організації 1.1.Структура фінансової звітності, її види і призначення Фінансова зві...


Сторінка 1 из 18 | Наступна сторінка

Правий куточок