Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Конфліктна ситуація мистецтво суперечки


Категорія: ЕтикаФедеральне агентство з освіти Філія державного освітнього закладу Вищої професійної освіти «Сочинський державний університет туризму і курортної справи» У м. Анапі
Контрольна робота З дисципліни «Професійна етика та етикет» На тему: «Конфліктна ситуація: мистецтво суперечки»
Виконала: студентка 3 курсу ЗФН Групи 07-ЗВТ-А-2 Романова М.В. Перевірила: Тер-Геворкян Н.А.
Анапа 2010 р. Зміст Введення ........................................................................ 3 Суперечка: види суперечки, історія мистецтва суперечки, правила спору .... 4 Тактичні прийоми ........................................................ 9
Логічні помилки ................................. ........................ 12
Поради Дейла Карнегі ..................................................... 13
Висновок ........................... ......................................... 15
Список використаної літератури .................................. 16
Введення. Найважливішим засобом комунікації є слово. «Словом можна вбити - і оживити, поранити - і вилікувати, посіяти сумнів і безнадія - і одухотворити», - писав талановитий педагог В.А. Сухомлинський. Яскраве і пристрасне слово в усі часи, як свідчить історія розвитку людського суспільства, мало великий вплив на людей, їх погляди та переконання, справи і вчинки. Можна мати абсолютно вірне думку, бути впевненим у своїй правоті, або навпаки, доводити абсолютно помилкові припущення, не підтверджені жодним фактом, все залежатиме від того, наскільки ми можемо довести правильність своїх міркувань, якими способами ми можемо переконати свого опонента в логічній послідовності своїх аргументів. Іншими словами можна сказати, що без уміння постояти за себе, вийти переможцем із конфліктної ситуації людині просто неможливо вижити в цьому світі. Однак вести спір не так-то просто. Уміння компетентно і плідно обговорювати життєво важливі проблеми, доводити і переконувати, аргументовано відстоювати свою точку зору і спростовувати думку опонента, і є володіння майстерністю спору, яке має стати обов'язковою якістю кожної освіченої людини. У зміст поняття «майстерність спору» включається знання предмета спору і його різновидів, дотримання основних вимог культури спору, вміння доводити висунуте положення і спростовувати думку опонента, використання прийомів спору, вміння протистояти хитрощів противника.
Суперечка: види суперечки, історія мистецтва спору, правила спору. Що таке суперечка? У словнику сучасної російської мови даються такі визначення: 1. Словесне змагання, обговорення чого-небудь, в якому кожен відстоює свою думку. 2. Боротьба думок з різних питань науки, літератури, політики і т.д. 3. Поєдинок битва, єдиноборство (переважно в поетичному мовленні). Змагання, суперництво. Загальним для всіх значень слова спір є наявність розбіжностей, відсутність єдиної думки, протиборство. У сучасній науковій, довідковій літературі слово спір позначає всяке зіткнення думок, розбіжність в точках зору з якого-небудь питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює свою правоту. Однак єдиного визначення даного слова немає. У російській мові є інші слова позначають дане слово: дискусія, диспут, полеміка, дебати, дебати і т.д. В основному вони вживаються як синоніми до слова суперечка. Існують різні види суперечок. Однак єдина класифікація суперечок ще не знайдена. До основних факторів, що впливає на характер спору, відносяться: Мета спору, Соціальна значущість предмета спору, Кількість учасників, Форма проведення спору, Люди, вступаючи в суперечку, переслідують різні цілі, керуються різними чинниками. Залежно від мети можна виділити наступні види спорів: Суперечка через істини, Для переконання кого-небудь, Суперечка заради суперечки, Суперечка для перемоги. Суперечка може служити засобом для пошуку істини. Що б знайти правильне рішення полемісти зіставляють самі різні точки зору на проблему. Вони захищають будь-яку думку від нападів, що б дізнатися які можуть бути заперечення проти цієї думки. У цьому виді спору ретельно зважуються, аналізуються позиції, і погляди протилежних сторін, тобто ведеться спільне розслідування істини. Завданням спору може стати і переконання опонента. При цьому виділяють два моменти. Сперечається переконує противника в тому, в чому сам глибоко переконаний. Але іноді він запевняє тому, що так «треба» з обов'язку служби, в силу яких-небудь обставин. Так само метою спору буває перемога. Пр...


Сторінка 1 из 7 | Наступна сторінка

Правий куточок