Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Магнітоелектрічні прилади


Категорія: Комунікації і зв'язокДЗ «Київський коледж зв'язку»
РЕФЕРАТ на тему: «Магнітоелектрічні прилади»
студента групи РТТ-83 Батушана Антона
Київ-2010 Магнітоелектрічні прилади Магнітоелектрічній вімірювальній перетворювач
Принцип Дії магнітоелектрічніх вімірювальніх перетворювачів Полягає у взаємодії поля постійного магніту з магнітнім полем рамки (котушки), по якій протікає вімірюваній струм. Основні елєменти конструкції магнітоелектрічного вимірювального Перетворювач наведені на рис. 2.4. Постійний магніт, полюсні наконечники и ціліндрічне осердям складають магнітну систему механізму. У рівномірному проміжку между полюсними наконечниками 1 постійного магніту и осердям створюється сильне радіально-рівномірне магнітне поле, в якому знаходяться Дві сторони рамки 2 з мідної чи алюмінієвої дроту. За витках рамки протікає Постійний струм, пов'язаний відомою залежністю з вімірюваною ЕЛЕКТРИЧНА завбільшки (тоб з вімірюванім Струмило чі напругою). Цею струм підводіться до рамки через спіральні пружини 3. Рамка закріплена между двома півосямі. На одній Із півосей закріплена Стрілка 4, Кінець Якої переміщується над шкалою 5. Магнітне поле постійного магніту NS (рис. 2.4), взаємодіючі Зі Струмило в тихий Частинами рамки, что знаходяться в просторі между полюсними наконечниками и осердям, створює обертальній момент, Який намагається повернути рамку так, щоб через площинах, охоплену ее витками, відбувалися максимально магнітний Потік. При повороті рамки закручуються спіральні пружини 3 и створюється протідійній момент. Поворот рамки Припін, коли протідійній момент таборі рівнім обертальному. У цьом стані рухомої Частини за положенням стрілки над шкалою 5 можна візначіті Значення вімірюваної величини.
Рисунок 2.4
Значення обертального моменту, як показано раніше, можна візначіті як похідну від ЕНЕРГІЇ електромагнітного поля за кутом повороту рухомої Частини ?: (2.9) Если площинах рамки перпендикулярна лініям потоку (на рис.2.4 це відповідає вертикальному з Положенням рамки), то магнітне потокозчеплення з нею дорівнює ПОВНЕ потокозчепленню магнітного потоку з витками рамки. Енергія електромагнітного поля в цьом випадка, де І - струм у провідніках рамки. При повороті рамки в радіально-рівномірному магнітному полі на кут відбувається зміна потокозчеплення на і зміна ЕНЕРГІЇ на величину. Звідсі обертальній момент:, (2.10) де; B - індукція магнітного поля постійного магніту; S - площа рамки (котушкі); w - кількість вітків рамки (котушкі). Таким чином, обертальній момент пропорційній струмові І в рамці. Протідійній момент, Який вінікає при повороті рамки та закручуванні пружини, пропорційній куту повороту рамки ?. (2.11) У статичному режімі роботи Рухом частина буде знаходітісь у рівновазі, коли. Прірівняємо (2.10) і (2.11) i отрімаємо рівняння Перетворення магнітоелектрічного ВП. (2.12) подам (2.12) у такому вігляді:, (2.13) де - чутлівість магнітоелектрічного вимірювального перетворювач. Проаналізуємо рівняння (2.13). Если Напрям Струму змініться на протилежних, то відповідно змініться и Напрям обертального моменту. Отже, за помощью магнітоелектрічного ВП можна вімірюваті Тільки Постійний струм (або напругу). Статична характеристика даного Перетворювач лінійна, оскількі чутлівість У зв'язку з тим, что чутлівість у магнітоелектрічніх ВП Постійна, смороду мают рівномірну шкалу. До Перевага магнітоелектрічніх ВП (у порівнянні з іншімі типами електромеханічніх ВП) відносять такоже скроню чутлівість, мале споживання ЕНЕРГІЇ від об'єкта вімірювання, малий Вплив на показ пріладів зовнішніх магнітніх полів). До недоліків відносять Такі: неможлівість вімірювання змінніх струмів (без Додатковий перетворювачів), мала здатність до перевантажень, відносно висока ВАРТІСТЬ та складність вимірювального механізму.
Магнітоелектрічні амперметра
Магнітоелектрічній вімірювальній Механізм, включень безпосередно в коло вімірюваного Струму, дозволяє віміряті невелікі Струмило (до 20-50 мА). При збільшенні Струму больше Припустиме відбувається нагрівання пружин, Які служать для создания протідійного моменту и одночасно - для Підведення Струму до рамки. Пружини втрачають свои пружні Властивості, змінюється чутлівість механізму, и прилад может втратіті свои первісні Властивості. Таким чином, сам вімірювальній Механізм может служити Тільки як мікро-або міліамперметр. Для Збільшення верхніх між вімірювання магнітоелектрічніх пріладів за Струмило Використовують шунта. Шунт являє собою резист...


Сторінка 1 из 5 | Наступна сторінка

Правий куточок