Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Кадри організації та продуктивність праці


Категорія: МенеджментВведення Реформаторські перетворення, здійснювані в нашій країні, спрямовані на перехід до більш ефективної економічної системи і підвищенню на цій основі життєвого рівня народу. Для своєї курсової роботи я вибрала тему «Кадри організації та продуктивність праці», тому що, я вважаю, успішний підбір кадрів і багато інших чинників впливають на продуктивність праці, а продуктивність праці в свою чергу впливає на успішну економічну діяльність організації. Успішна економічна діяльність організацій призводить до поліпшення економічного становища країни в цілому, а від економічного становища країни залежить життєвий рівень її громадян. Мета роботи. У своїй роботі я хочу вивести поняття кадрів організації та продуктивності праці; дослідити планування кадрів і їх підбір; визначити способи підвищення продуктивності праці; виявити залежність продуктивності праці від інших економічних факторів. 1.Сущность і склад кадрів організації З усієї сукупності ресурсів підприємства особливе місце займають трудові ресурси. Перетворення матеріальних ресурсів відбувається в результаті взаємодії засобів виробництва і праці людей, що беруть участь у виробничій діяльності. Однак трудові ресурси помітно відрізняються від інших видів ресурсів. Ця відмінність виявляється в наступному; - людина вносить життєвий сенс у виробничий процес і не може служити тільки засобом для досягнення цілей організації. Він має свою ціну і пред'являє власні вимоги до свого оточення; - людина лише почасти реалізується на виробництві. Його буття не обмежується виробничою діяльністю, він знаходить самовираження в безлічі соціальних контактів; - людина має здібності, ініціативою, волею, тому є не тільки пасивним об'єктом управління, а й провідником самостійної лінії поведінки. - Людина є не тільки членом формальної структури організації, він одночасно може входити в малі групи, усередині яких люди роблять значний вплив на поведінку один одного; - людина не може цілком належати підприємству. У розпорядження організації представляється за певну плату виключно його робоча сила. Працівник самостійно будує свою персональну політику і приймає рішення про те, працювати йому на даному підприємстві або звільнитися з нього. На рівні окремого підприємства замість терміна «трудові ресурси» найчастіше використовують терміни: робоча сила, кадри або персонал. Робоча сила - це сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини до праці. В умовах ринкової економіки - це товар. Персонал (або кадри) - це основний штатний склад працівників організації, що виконують різні виробничо-господарські функції. Всі працівники підприємства залежно від ступеня участі їх у виробничій діяльності діляться на промислово-виробничий і непромисловий персонал. До промислово-виробничого персоналу належать працівники зайняті безпосередньо у виробничій діяльності та обслуговуванні виробництва, працівники основних і допоміжних цехів, апарату, лабораторій, заводоуправлінь, науково-дослідних і дослідно - конструкторських відділів, обчислювальних центрів. Невиробничий персонал - працівники, які обслуговують непромислові господарства та організації підприємства. До них відносяться працівники житлово-комунального господарства, дитячих і медичних установ, профілакторіїв тощо Промислово-виробничий персонал підрозділяється на наступні категорії робочої сили: 1. Робітники - це працівники, які безпосередньо беруть участь у виробництві продукції, а також ремонті і догляді за обладнанням, переміщенні предметів праці і готової продукції. Крім того, в цю групу входить молодший обслуговуючий персонал (МОП) і охорона організації. 2. МОП - працівники, які здійснюють функції по догляду за службовими приміщеннями, обслуговування робітників і фахівців. 3. Службовці - це працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, облік і контроль, господарське обслуговування (наприклад, діловоди, секретарі, агенти і інш.) 4. Фахівці - працівники, зайняті інженерно-технічними економічними, бухгалтерськими, юридичними і іншими видами діяльності. 5. Керівники - це працівники, зайняті на керівних посадах різного рівня. Керівники розподіляються по структурам управління та по ланках управління. За структурам управління керівники поділяються на лінійних і функціональних. По ланках управління - на вищого, середнього і нижчого ланки. Важливим напрямом класифікації кадрів є розподіл їх за професіями, спеціальностями та кваліфікації. Професія - це сукупність спеціальних теоретичних знань і пр...


Сторінка 1 из 10 | Наступна сторінка

Правий куточок