Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Поняття трудових спорів та їх класифікація


Категорія: Право, юриспруденціяВведення З переходом на ринковий шлях розвитку економіки в нашій країні держава перестала бути єдиним роботодавцем. У зв'язку з цим постало нагальне питання - забезпечення виконання законодавства про працю та захисту прав як працівників так і роботодавців. У ринкових умовах інтереси роботодавця і працівника нерідко не збігаються, тому конфлікт, джерелом якого можуть бути незаконне звільнення, невиплата заробітної плати, незадоволення вимог щодо компенсації моральної шкоди, заподіяної незаконним звільненням, і т.д., а також його протікання і дозвіл, вимагає законодавчого регулювання. Дані ситуації можуть виникнути як з конфлікту інтересів, тобто з вини однієї зі сторін конфлікту, так і через відсутність достатніх знань для законного здійснення правозастосовчої діяльності, у тому числі і норм трудового права, в зв'язку з чим, нерідко створюються ситуації, коли безкарно порушуються трудові права працівників. Конституція Російської Федерації (ч. 4 ст. 37) визнає право на індивідуальні та колективні трудові суперечки з допомогою встановлених федеральним законом способів їх дозволу, включаючи право на страйк. Особливе місце у відповідності зі ст. 46 Основного закону займає право громадян на судовий захист. Таке право в силу ч. 3 ст. 55 Конституції не може бути обмежене ні за яких умов. Судова форма захисту трудових прав включає всю сукупність заходів щодо попередження порушення і примусовому відновленню суб'єктивних трудових прав. 1. Поняття і види трудових спорів .1 Поняття, види і причини трудових спорів Розбіжність, а часом і протилежність (антагонізм) інтересів роботодавців і працівників у процесі здійснення трудової діяльності є об'єктивною основою виникнення конфліктів з приводу встановлення і зміни умов праці, застосування законодавства та інших нормативних правових актів, угод про працю. Причинами конфліктів можуть бути і суб'єктивні чинники: небажання роботодавця дотримуватися вимог чинного законодавства, неправильне розуміння і тлумачення закону і т.п. Такі конфлікти, якщо вони не врегульовані шляхом переговорів між працівниками та роботодавцями, вважаються трудовими спорами. Вони можуть мати приватний характер, що зачіпає інтереси окремого працівника, або більш загальний, що зачіпає інтереси всього колективу працівників організації або її відокремленого структурного підрозділу. Віднесення трудового спору до способів захисту трудових прав і законних інтересів працівників обумовлено особливим становищем працівника в трудових відносинах, його залежністю від роботодавця. Дозвіл трудового спору спрямоване на встановлення істини і відновлення порушених прав працівника або роботодавця. Суперечка - це зіткнення думок, в ході якого одна із сторін (або обидві) прагне переконати іншу в справедливості своєї позиції. Суперечка - це публічне обговорення проблем, що цікавлять учасників обговорення, викликане бажанням якомога глибше, грунтовніше розібратися в обговорюваних питаннях: це зіткнення різних точок зору в процесі докази і спростування. З даних визначень видно, що за наявності спору, тобто зіткнення протилежних точок зору, потрібно донести точки зору до іншої сторони, постаратися переконати її в своїй правоті і прийти до певного обопільного рішення ситуації, що склалася. У самому широкому сенсі трудовий спір можна визначити як неврегульовані розбіжності між сторонами трудових правовідносин з приводу застосування законодавчих та інших нормативних правових актів про працю, а також встановлення нових або зміни існуючих умов праці. Основними видами трудових спорів є індивідуальні та колективні трудові спори. Способи їх дозволу встановлюються федеральним законодавством з урахуванням особливостей кожного виду. У колективних та індивідуальних спорів існують як загальні так і суттєві відмінні риси. Спільні риси такі: · виникають у сфері трудових відносин · учасниками можуть бути тільки ті працівники, які складаються з роботодавцями у трудових правовідносинах · визнаються тільки неврегульовані розбіжності. Різниця індивідуальних і колективних трудових спорів проявляється в характері розбіжностей і суб'єктний склад спору. Відповідно до ст. 381 ТК, індивідуальний трудовий - це неврегульовані розбіжності між роботодавцем і працівником з питань застосування трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, колективного договору, угоди, локального нормативного акту, трудового договору, про які заявлено в орган з розгляду індивідуальни...


Сторінка 1 из 7 | Наступна сторінка

Правий куточок