Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Розробка системи гарячого водопостачання житлового будинку


Категорія: БудівництвоВведення
Виконання курсової роботи один з етапів підготовки студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». У роботі потрібно розробити систему гарячого водопостачання житлового будинку, провести підбір і розрахунок обладнання місцевого теплового пункту, включаючи підігрівачі і лічильники води. У процесі роботи студент повинен набути навичок самостійного вирішення поставлених завдань; вміти застосовувати існуючі методи розрахунку систем гарячого водопостачання; вміти користуватися технічною, довідкової та нормативної документацією.
1. Вибір системи ГВП
Система ГВП служить для підготовки і подачі гарячої води до санітарно-технічних приладів, технологічного обладнання і включає в себе: установку для приготування гарячої води, внутрішньобудинкові розвідні і циркуляційні трубопроводи, водорозбірні прилади. При закритій системі теплопостачання та відсутності центрального теплового пункту необхідно встановлювати підігрівач ГВП у місцевому тепловому пункті будівлі. Схема трубопроводів системи ГВС - з нижнім розведенням (будівля безчердачною з підвалом). Всі стояки однакового призначення приймаються з діаметрами: водорозбірні 25 мм, циркуляційні 15 мм. Рушникосушки включаються до водорозбірні стояки по проточною схемою, випуск повітря - через крани приладів верхнього поверху. Трубопроводи прокладаються з ухилом 0,002. На підставі вихідних даних (план поверху та підвалу) проводиться компоновка обладнання МТП і проводиться побудова схеми трубопроводів системи ГВП та МТП.
2. Тепловий баланс системи
Вибір схеми приєднання підігрівачів ГВП В системі теплоспоживання житлового будинку теплота витрачається на опалення та гаряче водопостачання. Залежно від співвідношення зазначених теплових навантажень вибирається схема приєднання підігрівачів ГВС. Імовірність використання водорозбірних приладів у годину найбільшого водоспоживання:

де U - число споживачів гарячої води в будівлі; N - число встановлених водорозбірних приладів; - норма витрати гарячої води, л, споживачем за годину найбільшого водоспоживання; q - секундний витрата гарячої води одним водорозбірних приладом, л/с. Максимальний часовий витрата гарячої води на будівлю в цілому:
,
де Qч - часовий витрата гарячої води одним водорозбірних приладом; ? - безрозмірна величина, що залежить від загальної кількості водорозбірних приладів N на розрахунковій ділянці та ймовірності їх використання Рч в годину найбільшого водоспоживання. За значенням

Максимальний часовий витрата теплоти на ГВС:

де ? - щільність води, кг/м3; с - теплоємність води, Дж/(КГК); tгср - середня температура гарячої води в трубопроводах водорозбірних стояків приймається рівною 55єС [1]; tхз - температура холодної води в водопровідній мережі приймається рівною 5єС [1]; Gч - витрата гарячої води в годину найбільшого водоспоживання, м3/с; Qп, Qц - втрати теплоти подає і циркуляційними трубопроводами системи ГВП, Вт На початковій стадії проектування системи ГВП діаметри і довжини трубопроводів не відомі, тому сума Qп + Qц орієнтовно може бути оцінена коефіцієнтом 1,06. Середній часовий витрата води на ГВС:

де kч - коефіцієнт годинної нерівномірності витрати теплоти на протязі доби (kч = 2-2,4) [2].
Розрахунковий витрата теплоти на опалення житлового будинку за укрупненими показниками:
,
де а - поправочний коефіцієнт для житлових і громадських будівель, що дорівнює:

де qуд - питома теплова характеристика будівлі, Вт/(м3К); V - зовнішній обсяг будинку, м3; tср - середня температура повітря в приміщеннях будівлі, ° С; tно - розрахункова температура зовнішнього повітря, ° С. Відносний витрата теплоти на ГВС:

При ? = 0,52 використовується двоступенева змішана схема приєднання підігрівачів ГВП, але з метою спрощення схеми при допускається використовувати паралельну схему приєднання. Розрахункові витрати мережної води, кг/год, при якісному регулюванні відпуску теплоти в закритих системах теплопостачання визначаються за співвідношенням:
а) на опалення:

б) середній і максимальний на ГВП при паралельній схемі:

в) сумарний розрахунковий витрата мережної води:

де ?1, ?2 - температура мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах теплової мережі при температурі зовнішнього повітря відповідної розрахункової температурі для системи опалення, ° С; - температура мережної води в трубопроводі, що подає і після паралельно...


Сторінка 1 из 8 | Наступна сторінка

Правий куточок