Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Нафтопереробка в Білорусі


Категорія: Хімія.. "Нафтан" не можна розглядати як повністю ізольований господарюючий суб'єкт. Від його ритмічної й ефективної роботи залежить не тільки добробут його працівників, але і благополуччя міста, регіону і, в якійсь мірі, всієї республіки.
Тому наше завдання - досягнення максимально можливої ??ефективності виробничого та технологічного процесів. І цієї головної мети, вже протягом виряджаючи років, підпорядкована вся інженерна робота на підприємстві. Генеральний директор
ВАТ "Нафтан"
Костянтин Генріхович Чесновіцкій ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Відкрите акціонерне товариство "Нафтан", в минулому Новополоцький нафтопереробний завод, було запущено в експлуатацію в 1963 році. Наш НПЗ стояв біля витоків авангардної галузі народного господарства і є в даний час важливим елементом єдиного народохозяйственного комплексу Республіки. У сучасних умовах господарювання потенційний обсяг переробки нафтової сировини на ВАТ "Нафтан" становить близько 12 мільйонів тонн на рік. В даний час, йде планова реконструкція підприємства за участю іноземних партнерів та інвесторів, мета якої - поглибити процес переробки нафти і вийти на якісно новий рівень технологічних процесів. ВАТ "Нафтан" має гнучку і мобільну структуру управління виробничої і фінансово-господарською діяльністю підприємства, високий рівень автоматизації виробничих процесів, автоматизовану систему контролю технологічних параметрів та бухгалтерського обліку. Завод укомплектований висококваліфікованими робітниками, інженерами і керівними кадрами. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Велика хімія Білорусі зароджувалася саме тут, на древній Полоцької землі, по ліву сторону річки Західна Двіна. Новоолоцкій НПЗ стояв біля витоків авангардної галузі народного господарства і в даний час є важливим елементом промислового комплексу республіки. Будівництво заводу було розпочато в 1958 році за розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 2577-р від 6 серпня 1958 року. Генеральним проектувальником був інститут "Ленгіпрогаз", а пізніше "Ленгіпронефтехім". Основним рішенням у виборі будівельного майданчика були: вигідне географічне положення - близькість західних кордонів (що давало можливість експорту до країн Західної Європи); необхідність забезпечення нафтопродуктами західних регіонів Радянського Союзу, а так само сусідство міста Полоцька - великого транспортного вузла. 9 лютого 1963 отриманий перший білоруський бензин. У ті роки завод був розрахований на переробку 6 млн. тонн сирої нафти на рік. Виробничу основу становили: установка первинної переробки нафти потужністю 2 мільйони тонн на рік (АВТ-1), установка термічного крекінгу мазуту (15-5), установка виробництва бітумів (19-5). У 1964 році введена в експлуатацію установка каталітичного ріформірованія бензинів. 1965 - введено в експлуатацію комплекс виробництва масел потужністю 120 тисяч тонн на рік, друга установка з первинної переробки нафти, гидроочистка дизельного палива, установка сіркоочищення сухих газів, а так само розпочато виробництво сірчаної кислоти з сірководню. 1966 року - розроблений проект розширення заводу з переробки сирої нафти до 17 мільйонів тонн на рік. У проекті передбачається збільшення виробництва світлих нафтопродуктів, масел, бітумів, присадок до мастил, а так само виробництво ароматичних вуглеводнів: бензолу, толуолу, етилбензолу, параксилола, ортоксілола, псевдокумола. Передбачається будівництво комплексу поглибленої переробки нафти в складі наступних установок: каталітичний крекінг вакуумного газойля, газофракционирования, алкілування, ізомеризації, полімеризації, установки Термоконтактний коксування гудрону. Включається до складу модернізований комплекс виробництва твердих високоочищених парафінів.
У семідісятие-вісімдесяті роки проект розширення заводу був реалізований в частині будівництва установок первинної переробки нафти АТ-8, АВТ-6, гідроочищення дизельного палива, облагородження бензинів, виробництва ароматичних вуглеводнів, збільшення потужності виробництва мастил. Розвиток заводу не обмежилося проектом розширення до 17 мільйонів тонн на рік. Виходячи з потреб Союзу РСР у тих чи інших продуктах, будувалися установки для задоволення виникаючих потреб за індивідуальн...


Сторінка 1 из 3 | Наступна сторінка

Правий куточок