Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Класифікація і характеристика інформаційних потоків в логістичних системах


Категорія: ЛогікаЗміст:
Введення ................................................................................ 3 1.Классіфікація і характеристика інформаційних потоків в логістичних системах ............ ........................................................ 4 2.Содержание і форми організації сервісної логістики ................ 7 Висновок ....................................... .................................... 11 Список літератури ................................................................. 12
Введення Логістика сьогодні стала життєво важливим компонентом економіки. Діяльність у галузі логістики багатогранна. Вона включає управління транспортом, складським господарством, запасами, кадрами, організацію інформаційних систем, комерційну діяльність та багато іншого. Однак логістична оптимізація руху матеріальних і пов'язаних з ними фінансових та інформаційних потоків найбільш очевидна в рамках виробничих підприємств з повним виробничо-комерційним циклом. У торгових організаціях також відбувається рух матеріальних потоків, створюються запаси і здійснюється складування та транспортування. Разом з тим виробнича стадія циклу при цьому відсутня. У деяких сферах економіки (банківська, страхова діяльність, зв'язок, медицина тощо) застосування принципів логістики обмежено через специфіку їх діяльності. Управління матеріальними потоками завжди було істотною стороною господарської діяльності багатьох підприємств і організацій, але лише порівняно недавно воно набуло становище важливої ??функції економіки. Основна причина - перехід від ринку продавця до ринку покупця, що викликав необхідність гнучкого реагування виробничих і торговельних систем на швидко змінюються пріоритети споживачів. В умовах ринку продавця попит на продукцію значно перевищує пропозицію: практично все, що виробляється, швидко продається. У виробників не виникає проблем зі збутом, вони не відчувають жорсткої цінової конкуренції і не прагнуть до зниження витрат шляхом оптимізації руху потокових процесів. В умовах ринку покупця останній висуває свої вимоги до якості і ціні продукції. За інших рівних умов купується той товар, який має меншу ціну при однаковій якості. Цінова конкуренція призводить до необхідності знижувати витрати, в тому числі і в галузі управління матеріальними потоками. 1.Классіфікація і характеристика інформаційних потоків в логістичних системах
В основі процесу управління матеріальним потоком лежить обробка інформації, що циркулює в логістичних інформаційних системах. Тому ключовим поняттям логістики є інформаційний потік. Інформаційний потік (ІП) в логістиці - це сукупність циркулюючих в логістичній системі або між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління логістичними операціями. Інформаційний потік відповідає матеріальному і може існувати у вигляді паперових і електронних документів. У логістиці виділяють види ВП у залежності: ¦ від виду пов'язують потоком систем - горизонтальний і вертикальний; ¦ від місця проходження - зовнішній і внутрішній; ¦ від напрямку по відношенню до логістичної системи - вхідний і вихідний. Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений в одну сторону з матеріальним або в протилежну: ¦ випереджаюче ІП в зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення; ¦ випереджаюче ВП у прямому напрямку - це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу; ¦ одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про його кількісних і якісних параметрах; ¦ слідом за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження. Інформаційний потік характеризується: ¦ джерелом виникнення; ¦ напрямком руху; ¦ швидкістю передачі і прийому; ¦ інтенсивністю. Керувати інформаційним потоком можна наступним чином: ¦ змінюючи напрямок потоку; ¦ обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому; ¦ обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляху. Крім логістичних операцій в економічних системах здійснюються й інші операції, також супроводжуються виникненням і передачею потоків інформації. Інформація є не тільки елементом системи, а й сама є системою, що складається з підсистем (елементів). Найчастіше інформаційні системи включають в себе дві основні підсист...


Сторінка 1 из 3 | Наступна сторінка

Правий куточок