Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Карта трудових процесів


Категорія: Будівництво- Це карта, за допомогою якої встановлюються раціональні склади бригад або ланок робітників, організація будівельного процесу, методи праці, технологічна послідовність і тривалість операцій
КТП розробляють для організації та виконання окремих трудових операцій. У будівельному виробничому процесі має місце значна кількість робочих операцій, для кожної з яких в КТП містяться рекомендації з організації праці робітників, високопродуктивним прийомам і методам праці, застосуванню ефективних інструментів і пристосувань, формуванню ланок і бригад, раціональної організації робочих місць та ін У КТП встановлено чітке розмежування обов'язків між членами ланки, дані роз'яснення, іноді підкріплені графічними зображеннями з виконання окремих виробничих операцій з рекомендаціями раціональних робочих рухів і прийомів.
КТП розробляються за єдиною схемою, обумовленої «Рекомендаціями щодо складання карт трудових процесів будівельного виробництва».
До складу карт трудових процесів по кожному виду робіт входять: схема організації робіт; склад ланок робітників по чисельності та кваліфікації; оцінка ефективності застосування даної карти в порівнянні з ЕНиР з вироблення і трудовитрат; список необхідного інструменту, пристосувань та інвентарю для кожного ланки; правила техніки безпеки; календарний графік виконання робіт; опис операцій; схема організації робочого місця. Крім того, наводиться перелік вдосконалених інструментів, пристосувань, інвентарю, застосовуваних для виконання даного виду робіт.
Склад розділів КТП визначає всі регламенти виконання будівельних операцій (простих процесів), спрямовані на підвищення ефективності праці.
Технологічні карти включають в себе схеми та інструктивні вказівки щодо раціональної організації і технології будівельного виробництва. Застосування карт сприяє підвищенню продуктивності праці, поліпшення якості та зниження собівартості будівельно-монтажних робіт.
Розрізняють такі види технологічних карт: типові технологічні карти, не прив'язані ні до споруджуваного об'єкта, ні до місцевих умов будівництва; типові технологічні карти, прив'язані до певним типам будівель або споруд, але не прив'язані до місцевих умов; робочі технологічні карти, прив'язані як до споруджуваного будівлі або споруди, так і до місцевих умов будівництва.
Карти трудових процесів регламентують умови, необхідні для правильної організації праці робітника. Матеріали карт використовують при розробці та впровадженні нових ефективних методів і форм організації праці робітників, розробки технологічних карт на будівельні і монтажні роботи, а також проектів виконання робіт; складанні навчальних планів і програм для підготовки кваліфікованих робітників у навчальних комбінатах та професійно-технічних училищах. < br/> Типові карти трудових процесів зазвичай містять чотири розділи: область і ефективність застосування карти; підготовка та умови застосування процесу; виконавці, предмети і знаряддя праці; технологія процесу та організація праці. При необхідності до карти докладають нескладні схеми з короткими характеристиками та описами нових ефективних інструментів, інвентарю і оснащення.

   У першому розділі вказують призначення карти, області її застосування, відомості про її прив'язці до місцевих умов. У цьому розділі також наводять показники продуктивності праці, досягнуті в результаті застосування методів і форм організації праці, передбачених в карті, в зіставленні з аналогічними показниками, обумовленими по ЕНиР. Показники продуктивності праці наводяться у вигляді вироблення в натуральних (фізичних) вимірниках продукції на 1 чол-дн і витрат праці в чол-год на одиницю продукції (наприклад, на 1 м3 змонтованих залізобетонних або 1 т сталевих конструкцій).

   У другому розділі приводять вимоги до готовності та якості виконання попередніх робіт, вказівки до підготовки матеріалів і виробів до вживання. Тут же намічають раціональні режими праці та відпочинку, заходи з техніки безпеки, організаційні вимоги до підготовки та обслуговування трудового процесу.
У третьому розділі вказують професійний і чисельно-кваліфікаційний склад робітників, а також перелік і кількість інструментів і пристосувань.

   У четвертому розділі призводять коротку характеристику технологічного процесу, робочих операцій, графік трудового процесу, витрати праці і схему організації робочого місця. Типові технологічні карти розробляють з метою забезпечення...


Сторінка 1 из 2 | Наступна сторінка

Правий куточок