Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу


Категорія: Економіко-математичне моделюванняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Курсова робота ПО ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА на тему «Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу»
Виконав Перевірив викладач: Прокоф'єв Ю. С.
Томськ 2008 Введення
Темою курсової роботи є «Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу». Робота виконується на основі вихідних даних, що задаються керівником. Метою роботи є оволодіння навичками економічних розрахунків, закріплення теоретичних знань з основних розділів курсу. У процесі виконання курсової роботи необхідно виявити умови, при досягненні яких створення підприємства є економічно виправданим. До таких умов, перш за все, відносяться мінімальний рівень ціни, що забезпечує отримання прибутку, достатній для виплати заданого рівня дивідендів і мінімальний обсяг виробництва. Підприємства - це економічні агенти або особи, що діють в ринковій економіці, зайняті виробництвом, реалізацією товарів і послуг з метою отримання прибутку та його максимізації. Під виробництвом в ринковій економіці маються на увазі будь-які види діяльності, що приносять дохід незалежно від того, відбуваються вони у сфері матеріального виробництва або в сфері послуг. Підприємство являє собою майново відокремлену господарську одиницю, організовану для досягнення будь-якої господарської мети, тобто Економічна одиниця, яка: самостійно приймає рішення реально використовує фактори виробництва для виготовлення та продажу продукції прагне до отримання доходу та реалізації інших цілей Діючі в економіці країни підприємства досить різноманітні з точки зору масштабності, профілю діяльності, організаційно-правового устрою. Загальновизнано, що найбільш важливим для класифікації господарюючого суб'єкта в ринковій економіці є поділ за ознакою організаційно-правових форм підприємств. Насамперед, слід зазначити, що в ГК РФ є поняття «комерційна організація» і «некомерційна організація», які розрізняються цільовою спрямованістю своєї діяльності. Провідне місце в ринковій економіці належить комерційним організаціям, які створюються у формі 1) господарських товариств 2) господарських товариств 3) виробничих кооперативів 4) державних і муніципальних унітарних підприємств Господарські товариства - це комерційні організації з розділеним на вклади засновників статутним капіталом. Господарські товариства можуть створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), Товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), акціонерного товариства. В даний час форма акціонерного товариства є найбільш поширеною формою організації підприємств. Акціонерне товариство (АТ) являє собою форму підприємства, кошти якого утворюються за рахунок випуску акцій, а учасники підприємства (акціонери) несуть відповідальність, обмежену тільки тією сумою, яка була сплачена за придбані акції, тобто Внеском в капітал акціонерного товариства. Підприємства акціонерного типу мають такі особливості: 1) зниження підприємницького ризику 2) здатність залучати додаткові інвестиції шляхом випуску акцій 3) обмеження відповідальності акціонерів при загальному економічному інтересі та ефективної діяльності підприємства. 4) полегшення переливу капітальних коштів з галузі в галузь 5) АТ жорстко регламентується державою. Акціонерне товариство утворюється на основі статуту, розробленого і затверджується засновниками товариства. Статутом визначається максимальна сума, на яку можуть бути випущені акції, іменована статутним капіталом, і їх номінальна вартість. Статутний капітал АТ являє собою певну суму грошей, що складається із внесків акціонерів за членство в акціонерному товаристві. Розмір статутного капіталу визначається засновниками товариства виходячи з потреб у грошових коштах для початку діяльності товариства. АТ несе відповідальність перед кредиторами не тільки на зазначену величину статутного фонду, але і всім майном товариства. Майно акціонерного товариства може бути як великою, так і меншим в порівнянні з статутним капіталом. Законодавчі органи часто передбачають необхідність перевищення вартості майна над статутним капіталом. Якщо АТ в даному році понесло фінансові збитки, що призвело до зменшення майна в порівнянні з статутним капіталом, то наступного року суспільство має використовувати частину отриманого прибутку для досягнення зазначеного в статуті співвідношення. Статутний капітал АТ утворюється двома способами: через публічну підписку акцій; через розподіл акц...


Сторінка 1 из 19 | Наступна сторінка

Правий куточок