Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Профілактика дисграфії у дітей із загальним недорозвиненням мови за допомогою дидактичних ігор на заняттях


Категорія: ПедагогікаМіністерство освіти Російської Федерації Челябінський Державний Педагогічний Університет Спеціальність: Логопедія
Кваліфікаційна робота
На тему: Профілактика дисграфії у дітей з ОНР за допомогою дидактичних ігор на заняттях з навчання грамоті
г.Челябинск 2003р. План
Введення Глава I. Аналітичний огляд літературних джерел з проблеми вивчення дітей з ОНР I.1 Медико - психолого - педагогічні основи порушень мовного розвитку I.2 Схильність дітей з ОНР III рівня до порушення листи Глава II. Констатуючий експеременту II.1 Опис методики дослідження, спрямованого на виявлення передумов дисграфії у дітей з ОНР III рівня старшого дошкільного віку II.2 Аналіз експериментальних даних Глава III. Система логопедичної роботи в підготовчій групі МДОУ з дітьми з ОНР III рівня із застосуванням дидактичних ігор III.1. Дидактична гра - основний спосіб профілактики дисграфії III.2. Основні принципи, використовувані в корекційній роботі III.3. Методичні рекомендації до проведення занять з удосконалення навичок звукового аналізу та навчання грамоті III.4. Навчання грамоти в підготовчій групі і усунення передумов дисграфії у дітей з ОНР III рівня III.5. Аналіз даних отриманих на контрольному експерименті Висновок Список літератури
Введення
Для сучасної загальноосвітньої школи характерна катастрофічна неуспішність багатьох учнів з російської мови. Це явище далеко не випадкове. Причини його сягають своїм корінням в дошкільний і навіть більш ранній вік. Задовго до вивчення граматичних правил дитина повинна оволодіти грамотою, тобто добре розібратися в звуках і буквах, з яких складаються слова, і навчиться точно «фотографувати» усну мову в умовах повного збігу написання з вимовою, коли «пишеться так, як чується». На жаль, навіть це вдається далеко не всім дітям, і у багатьох з них вже в перші дні перебування в школі виникають специфічні труднощі листи, які свідчать про наявність у дитини дисграфія. Дисграфія у дітей - це один із проявів системного недорозвинення мови і ряду немовних функцій, що ускладнюють процес листи, мовних знань і вмінь. Порушення листа виявляються у 6-7% учнів загальноосвітніх шкіл, 18-20% мовних шкіл, у 35-40% учнів допоміжних шкіл. На думку багатьох дослідників, порушення письма і читання грунтуються на сукупності дисфункцій: дефектів усного мовлення, недостатньою сформованості психічних процесів та їх довільності, дрібної моторики рук, тілесної схеми, почуття ритму. У дітей з ОНР в тій чи іншій мірі виникають труднощі на всіх етапах оволодіння читанням і письмом. Оволодіння оптичним єдністю букви і акустичним єдністю звуку, співвіднесення звуку з буквою, аналіз і синтез слів йде повільно. Тому мета даної роботи: виявлення ефективності дидактичної гри як способу попередження дисграфії у дітей старшого дошкільного віку з ОНР III рівня. Завдання: Вивчити літературу, присвячену аналізу такого мовного розладу, як ОНР; Розібратися в етіології ОНР, а також передумови порушення усній і письмовій мові; Провести констатуючий експеримент і виявити специфіку структури порушення у дітей старшого дошкільного віку на базі МДОУ № 7; Визначити основні принципи корекційної роботи; Визначити зміст, структуру, методи і прийоми дидактичних ігор, як один із засобів профілактики дисграфії і дислексії; 6) Провести навчальний експеримент і проаналізувати результати отримані в ході експерименту. Гіпотеза: Розглянувши дане питання з усіх боків можна припустити, що дидактична гра, як засіб профілактики, займає одне з провідних місць у системі корекційно-педагогічних впливів. Якщо використовувати дидактичні ігри на заняттях з навчання грамоті, то можна попередити порушення писемного мовлення у дітей в школі.
Глава I: Аналітичний огляд літературних джерел з проблеми вивчення дітей з ОНР.
I.1 Медико - психолого - педагогічіскіе основи порушень мовного розвитку дітей
У логопедії як науці поняття «загальне недорозвинення мови» застосовується до такої форми патології мови у дітей з нормальним слухом і первинно збереженим інтелектом, коли порушується формування всіх компонентів мовленнєвої системи. «При загальному недорозвитку мовлення відзначається пізніше її поява, убогий запас слів, аграматизми, дефекти вимови і фонемообразования ... Умовно можна виділити три рівня загального недорозвинення мови». Поняття «загальне недорозвинення мови» грунтується на прогресивній точці зору про можливість єдиного педагогічного підходу до різнорідним за своєю етіології проявом недорозвитку ...


Сторінка 1 из 30 | Наступна сторінка

Правий куточок