Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Правове регулювання страхування


Категорія: Банківська справаПравове
регулювання страхування

План

1. Необхідність,
економічна сутність і роль страхування в сучасних умовах
2. Зміст
поняття страхового захисту. Форми організації страхових фондів
3. Основні
поняття і терміни страхування
4. Страхові
ризики. Управління ризиком
5. Класифікація
в страхуванні
6. Форми
страхування
7. Страхове
законодавство. Поняття договору страхування

1. Необхідність,
економічна сутність і роль страхування в сучасних
умовах
страховий фонд договір ризик
У сучасному
розумінні страхування являє собою економічні
відносини щодо формування та використання страхового фонду, призначеного
для відшкодування збитку, заподіяного різного роду несприятливими подіями.
У будь-якому суспільстві можливі лиха, що тягнуть за собою матеріальні збитки або
іншої шкоди (втрата здоров'я, працездатності, життя), нанесений юридичним та
фізичним особам. При цьому лиха поділяються на дві великі групи: 1)
природні (головним чином стихійні), 2) суспільно-виробничі
(технічні події, тобто аварії, нещасні випадки і т. д.).
Страхування
одна з різновидів людської передбачливості, спрямованої на
збереження матеріального благополуччя при настанні випадкових і
непередбачуваних подій.
Страхування -
необхідний елемент виробничих відносин, виражає перерозподіл
коштів з приводу відшкодування збитку. Економічна сутність страхування полягає
в забезпеченні безперервності і безперебійності процесу виробництва.
Страхування являє собою механізм захисту від різного роду ризиків,
потребують значних грошових коштів, яких у потерпілих може і не бути.
Для
страхування характерно:
а) випадковий (імовірний) характер настання надзвичайних
подій;
б) непосильність
шкоди для окремого громадянина чи юридичної особи;
в) створення замкнутості, солідарних відносин між учасниками
з приводу відшкодування збитку за рахунок коштів страхового фонду;
г) перерозподіл збитку як у просторі, так і в часі;
д) зворотність
мобілізуються в страховому фонді коштів.
Сутність
страхування як економічної категорії виражається у виконуваних нею функціях.
Страхуванню притаманні такі функції:
1. Ризикова. Ризик як
ймовірність виникнення збитків безпосередньо пов'язаний з призначенням
страхування. В рамках даної функції відбувається перерозподіл грошової
форми вартості.
2.Предупредітельная.
За рахунок частини коштів страхового фонду фінансуються заходи щодо
зниженню страхового ризику.
3.Накопітельная
(ощадна). Характерна, головним чином, для страхування життя.
4.Контрольная. Пропонує
строго цільовий підхід до формування і використання коштів страхового фонду.
Базується на відповідних законодавчих документах і методичних
матеріалах.
2. Зміст поняття страхової
захисту. Форми організації страхових фондів
Об'єктивне
існування ризикових ситуацій породжує страхові економічні відносини з
попередження та подолання руйнівних наслідків надзвичайних подій, а
також з відшкодування збитку. Сукупність цих відносин визначає
економічну категорію страхового захисту. Її сутність полягає в наявності
страхового ризику та в необхідності захисних заходів, які матеріально
втілюються в страховому фонді.
В основі
страхування лежить ідея створення ще до настання надзвичайних подій
спеціального фонду, званого страховим, за рахунок
якого представиться можливим відшкодувати збиток. Тому в будь-якому суспільстві
необхідний фонд, призначений для відшкодування втрат, отриманих в результаті
стихійних лих і інших несприятливих подій. У цьому і полягає основна
економічне призначення страхового фонду. Різні на практиці і форми
освіти та використання страхових фондів. Зазвичай виділяють три:
1. Загальнодержавні
резервні фонди. Це централізовані фонди, створюються в грошовій і
матеріальній формі. Основне джерело - державний бюджет. Знаходяться в
розпорядженні Ради Міністрів Республіки Білорусь і нижчих органів влади.
Призначені для забезпечення країни необхідними ресурсами при настанні
надзвичайних і великомасштабних несприятливих поді...


Сторінка 1 из 7 | Наступна сторінка

Правий куточок