Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Удосконалення валютних операцій


Категорія: Банківська справаЗміст
Введення
Глава 1.
Теоретичні аспекти проведення валютних операцій на території Російської
Федерації
1.1 Правова основа проведення валютних операцій
1.2 < br/> Сутність і класифікація валютних операцій
1.3 Валютні ризики
Глава 2. Аналіз
валютних операцій на прикладі Ощадного банку Російської Федерації
2.1 Коротка характеристика Ощадбанку РФ
2.2
Відкриття та ведення рахунків юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті
2.3 Заходи щодо підвищення прибутковості валютних
операцій ВАТ «Ощадний банк РФ»
Глава 3. Облік
валютних операцій
3.1 Операції Ощадбанку РФ з дорожніми чеками,
валютно-обмінні операції
3.2
Операції на міжбанківському валютному ринку
3.3 Операції на валютній біржі
Висновок
Список використаної літератури

name = "_Toc288747738"> Введення
Однією
з найбільш характерних рис розвитку світового господарства на сучасному його
етапі є посилення протиріч у міжнародних валютно-кредитних і
фінансових відносинах. З одного боку, протиріччя посилюють нестабільність
у валютно-фінансовій сфері зокрема в тому, що стосується курсових співвідношень
національних валют по відношенню один до одного, з іншого - стимулюють розвиток
еволюційних процесів, пошук нових шляхів стабілізації валютних курсів.
Гострота
змін, що відбуваються найбільш явно окреслилася в останні десятиліття.
Розпад Бреттон-Вудської валютної системи в 70-х роках XX століття і перехід до режиму
плаваючих курсів, а так само ослаблення, а деколи і усунення обмежень у
регулюванні руху міжкраїнових фінансових потоків викликали істотну
трансформацію уявлень про валютно-фінансовій сфері.
У
цьому зв'язку виникає необхідність вивчення і використання досвіду роботи банків
на валютних ринках і механізму проведення валютних операцій на ньому.
Розширюються
міжнародні зв'язки, зростаюча інтернаціоналізація господарського життя
викликає об'єктивну необхідність вивчення обміну одних національних грошових
одиниць на інші. Реалізація цієї необхідності відбувається через особливий
валютний ринок, де під впливом попиту та пропозиції стихійно формується
валютний курс, а валютні операції стають часом одними з основних
операціями комерційних банків.
У
даній роботі передбачається вивчення валютних операцій комерційних банків,
розгляд найбільш важливих і ключових аспектів даного питання.
Перебудова
зовнішньоекономічної діяльності нашої країни вимагає відповідних змін
в роботі комерційних банків у всьому різноманітті їхніх зовнішніх і внутрішніх
зв'язків. Таким чином, угоди в іноземній валюті проваджені чинником
співіснування міжнародної торгівлі і національних валют.
Сучасний
валютний ринок являє собою складну і динамічну економічну систему,
яка функціонує в рамках усього світового господарства. Валютний ринок безперервно
розвивався, ускладнювався і пристосовувався до нових умов, пройшов шлях від
локальних центрів торгівлі векселями в іноземних валютах до фактично
єдиного, справжнього міжнародного ринку, економічну роль якого
важко переоцінити.
Разом
з розвитком і вдосконаленням валютного ринку розвивалися і
удосконалювалися валютні операції, з'являлися нові їхні види, поліпшувалася
техніка їх проведення. Це розвиток можна простежити за такими ознаками: до
появи комерційних банків валютними операціями в країні займався тільки
один банк - Зовнішекономбанк СРСР. Відповідно всі фахівці з валютних
операціями були зосереджені тільки в цьому банку. В даний час навіть багато
провінційні банки, що мають валютні ліцензії, надають майже весь спектр
валютних послуг для своїх клієнтів. Велика кількість банків має прямі
кореспондентські відносини з іноземними банками. За короткий термін були
підготовлені фахівці банків практично за всіма видами валютних операцій.
Банківська
діяльність в галузі здійснення операцій в іноземній валюті неминуче
має тенденцію до встановлення однакового діапазону ціни на конкретну
валюту у всіх світових фінансових центрах. Якщо в якийсь момент ринкова
ставка в одному фінансовому центрі занадто відхиляється від середньої, рівновага
в...


Сторінка 1 из 26 | Наступна сторінка

Правий куточок