Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Ризики і банкрутство на автотранспортних підприємствах


Категорія: Економіко-математичне моделюванняВ умовах ринкових відносин, при наявності конкуренції і виникненні часом непередбачуваних ситуацій, господарська, виробнича чи комерційна діяльність неможлива без ризиків. Поняття і види ризику Ризик в підприємництві - це ймовірність того, що підприємство понесе збитки або втрати, якщо намічений захід (управлінське рішення) не здійсниться, а також, якщо були допущені прорахунки або помилки при прийнятті управлінських рішень. Підприємницький ризик можнапідрозділити на виробничий, фінансовий і інвестиційний. Виробничий ризик пов'язаний безпосередньо з господарською діяльністю підприємства. Під виробничим ризиком звичайно розуміють імовірність (можливість) невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом або договором із замовником, ризики в реалізації товарів і послуг, помилки в ціновій політиці, ризик банкротства. Фінансовий ризик - це ймовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з цінними паперами, тобто ризик, який випливає з природи фінансових операцій. До фінансових ризиків відносяться кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди. Кредитний ризик пов'язаний з несплатою позичальником основного боргу і відсотків, нарахованих за кредит. Процентний ризик - небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними фондами в результаті підвищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених коштах, над ставками за наданими кредитами. Валютні ризики відображають небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій. Ризик, упущеної фінансової вигоди визначається ймовірністю фінансового збитку, який може виникнути в результаті нездійснення якого-небудь заходу або зупинки господарської діяльності. В інвестиційній діяльності підприємства можна виділити ризик інвестування в цінні папери, або «портфельний ризик», що характеризує ступінь ризику зниження прибутковості конкретних цінних паперів та сформованого портфеля цінних паперів, а також ризик новаторства. Нові проекти містять три види ризиків: ризик, пов'язаний з технічними нововведеннями; ризик, пов'язаний з економічною або організаційною стороною виробництва; ризик, який визначається «молодістю підприємства». Ризики можуть бути класифіковані і за іншими ознаками. Так, наприклад, виділяють ризики чисті і спекулятивні, динамічні і статичні, абсолютні і відносні. Чисті. Ризики означають можливість отримання збитків або нульового результату. Зазвичай до них відносять виробничі та інвестиційні ризики. Спекулятивні ризики виражаються у ймовірності одержання як позитивного, так і негативного результату. Фінансові ризики, наприклад, вважаються спекулятивними ризиками. Динамічний ризик - це ризик непередбачених змін внаслідок прийняття управлінських рішень або змін, що відбулися в економічній, політичній та інших сферах суспільного життя. Такі зміни можуть призвести як до втрат, так і до додаткових доходів. Статичний ризик - це ризик втрат внаслідок нанесення збитку власності, а також втрат доходу через недієздатність організації. Цей ризик може привести тільки до втрат. Абсолютний ризик оцінюється в грошових одиницях (рублях доларах і т.д.); відносний ризик - у частках одиниці або у відсотках. Наприклад, ризик у підприємництві можна виміряти абсолютною величиною - сумою збитків і втрат і відносною величиною - ступенем ризику, тобто мірою ймовірності нездійснення наміченого заходу або недосягнення наміченого рівня прибутку, доходу, ціни. Обидва показники необхідні і несуть відповідну інформацію - абсолютного і відносного ризику. фактори підприємницького ризику за смисловим принципом, незалежно від того, де виникають дані фактори - у зовнішній або внутрішній середовищі, - найбільш імовірні види підприємницького ризику з урахуванням специфіки автотранспортного виробництва можуть бути представлені, на думку автора, в вигляді декількох логічних блоків.
Результат логічного аналізу та концептуального обгрунтування проблеми дозволяє виявити сім видів ризику, в сукупності складають поняття підприємницького ризику стосовно особливостей автомобільного транспорту, що викликаються розглянутими факторами внутрішнього і зовнішнього середовища: 1) політичний ризик; 2) ризик виникнення стихійних явищ; 3) ризик виникнення нещасних випадкі...


Сторінка 1 из 5 | Наступна сторінка

Правий куточок